Miljöbron initierar, förmedlar och coachar samarbetsprojekt mellan näringsliv och studenter - alltid med hållbar utveckling i fokus. Välj din region för att ta reda på mer.