Miljöbron skapar möjligheter för företag
och studenter att skapa värde tillsammans