Fler berättelser

Läs våra berättelser för att få en uppfattning över hur det är att
göra projekt med Miljöbron.

BIOLOGISK MÅNGFALD, ÄNGSMARK

Skapandet av slottets första blomsteräng - en VFU med biologisk mångfald i fokus

När det var dags för Linus att göra sin VFU under sitt sista år på Landskapsvetarprogrammet vid Högskolan Kristianstad tog han chansen att utveckla Krapperups slotts nya ängsmark. Nu håller hans förslag på att bli till verklighet i slottsparken och erfarenheten har öppnat dörrar för Linus att föreläsa om ängar.

Läs berättelsen om Linus VFU på Krapperups slott

CIRKULÄR EKONOMI, MILJÖPÅVERKAN

Från spridda tankar till mer forskning med miljönytta

När forskningsinstitutet RISE ville undersöka potentialen i återvinning av metaller samt miljöpåverkan från återvinning respektive gruvdrift vände de sig till Miljöbron Skåne. En student fick i uppdrag att undersöka frågan i sitt examensarbete, vilket har varit ett starkt bidrag till vidare forskning på RISE.

Läs berättelsen om examensarbetet som blev till forskning med miljönytta 

MILJÖMÄRKNING, ANSTÄLLNING

Praktiken resulterade i världens första miljömärkta sängbord och en anställning

Nike Grapengiesser som studerar Miljövetenskap på Lunds universitet genomförde sin praktik på inredningsföretaget Zebra Collection. Där fick hon chansen att hjälpa dem uppfylla ambitionen att sälja de mest miljövänliga sängborden på marknaden.

Läs berättelsen om Nikes praktik

SKÖNHETSPRODUKTER, FÖRPACKNINGAR

Sveriges första miljöcertifierade frisörsalong fick nya idéer när de mötte de engagerade studenterna

Studenterna flockades snabbt till BRUNS projekt och har nu hjälp företaget att undersöka giftigheten hos några vanliga ingredienser i skönhetsprodukter och att utveckla nya förpackningar till BRUNS ekologiska schampo och balsam.

Läs berättelsen Ekologiska frisörer tänker nytt

LCA, SÖKOPTIMERING, LOGISTIK

Har du också en hög med trasiga kläder som du inte riktigt kommer dig för att laga? Du är inte ensam

Detta har Repamera tagit fasta på, istället för att gå till skräddaren kan du numera skicka dina trasiga plagg via nätet för att få dem lagade. Smidigt, hållbart och modernt – i vår allt mer digitaliserade värld. Henning Gillberg, grundare av Repamera, har fått input genom tre olika projekt där logistik, inlägg på sociala medier och miljövinsten med att laga kontra att köpa nya jeans stod i centrum.

Läs berättelsen Skräddare på nätet - enklare att laga än att köpa nytt

GASTRONOMI, HÅLLBAR HANDEL, MILJÖKEMI

Studenterna hjälper alla möjliga typer av företag att bli bättre på miljö och hållbarhet. Men vad tar studenterna med sig från samarbetet?

Vi frågade fem studenter som pluggar gastronomi, humanekologi, service management och miljö om vad de tar med sig från sina projekt och fick härliga svar.

Läs berättelsen Studenter för samverkan

KLIMATAVTRYCK, CIRKULÄR EKONOMI

Ätbara tallrikar som kan ersätta engångsplasten miljöprofilerades

Björn som är exklusiv importör av helt ätbara, komposterbara och miljövänliga tallrikar gjorda av 100 % vetekli har fått hjälp av studenter att kartlägga klimatpåverkan från företagets tallrikstransporter och att jämföra miljöpåverkan mellan porslins- och veteklitallrikar.

Läs berättelsen De ätbara tallrikarna miljöprofileras

MILJÖLEDNING, AVFALL, ARBETSLIVSERFARENHET

Anna Sundberg såg till att ta alla chanser hon såg för att få så mycket praktisk erfarenhet av miljöarbete som möjligt under sin tid på Lunds Tekniska Högskola och tog chansen att söka praktik genom Miljöbron Skåne.

Under sin praktikkurs hjälpte Anna ett mindre företag i Helsingborg att lägga grunden för ett miljöledningssystem. Det var något som gick hand i hand med hennes utbildning, där hon hade inriktning mot miljösystem, och som hon upplevde stärkte både hennes inblick i arbetslivet och hennes tilltro till sin kompetens. När det sedan var dags att skriva examensarbete visste hon exakt var hon skulle vända sig igen.

Läs berättelsen Vägen ut i arbetslivet

ARKITEKTUR, SMÅFÖRETAG

Salt Arkitektur tog hjälp av Miljöbron för att få underlag till sitt nya projekt, Bo1, med fokus på hållbara bostäder som ska kunna byggas på snabbt och effektivt.

Två byggingenjörsstudenter fick i uppgift att jämföra liknande bostadsprojekt ur hållbarhetssynpunkt för att utreda vilka produktionsprocesser och materialval som är mest hållbara när just små hyresbostäder produceras. Marika berättar här om hur kontakten med Miljöbron Skåne startade, hur samarbetet fungerade och hur studenterna varit till nytta i hennes projekt.

Läs berättelsen Nyvunnen nyfikenhet

MILJÖSTRATEGI, FILMPRODUKTION

How do you make the movie industry more sustainable? That’s the question Alexandra Wu and David Helsing got to solve in their project for the organization Film i Skåne, through Miljöbron Skåne.

David and Alexandra are on their final year of their studies at the Environmental Management and Policy program at IIIEE, Lund University, and the project didn’t just give them the opportunity to try out their knowledge in the field on a real case, but they also got to continue working for Film i Skåne to implement their ideas after finishing the course.

Läs berättelsen Sharing knowledge worldwide