Fler berättelser

Läs våra berättelser för att få en uppfattning över hur det är att
göra projekt med Miljöbron.

MILJÖLEDNING, AVFALL, ARBETSLIVSERFARENHET

Anna Sundberg såg till att ta alla chanser hon såg för att få så mycket praktisk erfarenhet av miljöarbete som möjligt under sin tid på Ekosystemteknik vid Lunds Tekniska Högskola och därför sökte hon ett praktikprojekt om miljöledning genom Miljöbron Skåne.

Under sin praktikkurs hjälpte Anna ett mindre företag i Helsingborg att lägga grunden för ett miljöledningssystem. Det var något som gick hand i hand med hennes utbildning, där hon hade inriktning mot miljösystem, och som hon upplevde stärkte både hennes inblick i arbetslivet och hennes tilltro till sin kompetens. När det sedan var dags att skriva examensarbete visste hon exakt var hon skulle vända sig igen.

Läs berättelsen Vägen ut i arbetslivet

MILJÖSTRATEGI, FILMPRODUKTION

How do you make the movie industry more sustainable? That’s the question Alexandra Wu and David Helsing got to solve in their project for the organization Film i Skåne, through Miljöbron Skåne.

David and Alexandra are on their final year of their studies at the Environmental Management and Policy program at IIIEE, Lund University, and the project didn’t just give them the opportunity to try out their knowledge in the field on a real case, but they also got to continue working for Film i Skåne to implement their ideas after finishing the course.

Läs berättelsen Sharing knowledge worldwide

ARKITEKTUR, SMÅFÖRETAG

Salt Arkitektur tog hjälp av Miljöbron för att få underlag till sitt nya projekt, Bo1, med fokus på hållbara bostäder som ska kunna byggas på snabbt och effektivt.

Två byggingenjörsstudenter fick i uppgift att jämföra liknande bostadsprojekt ur hållbarhetssynpunkt för att utreda vilka produktionsprocesser och materialval som är mest hållbara när just små hyresbostäder produceras. Marika berättar här om hur kontakten med Miljöbron Skåne startade, hur samarbetet fungerade och hur studenterna varit till nytta i hennes projekt.

Läs berättelsen Nyvunnen nyfikenhet