KURSPROJEKT

De ätbara tallrikarna miljöprofileras

Björn Hartzén är, genom sitt företag Carumed i Kävlinge, exklusiv importör av helt ätbara, komposterbara och miljövänliga tallrikar gjorda av 100 % vetekli. Björn fick hjälp av en grupp logistikstudenter att analysera hur han med bättre distribution till kunder runt om i vårt avlånga land kan minska utsläppen och stärka produktens hållbarhetsfokus.

Björn Hartzén, Carumed

"Detta är ett viktigt moment för oss i vår miljöprofilering"

 

- Tack vare studenternas insats fick vi på ett överskådligt sätt kontroll över det koldioxidavtryck våra produkter lämnar vid transport från fabrik till vårt centrallager, samt vidare till kund. Detta är ett viktigt moment för oss i vår miljöprofilering.

Efter studenternas goda resultat tog Carumed chansen att gå vidare med ytterligare en uppgift med fokus på företagets miljöprofilering. Den här gången var det Lundastudenter i miljövetenskap som jämförde veteklitallrikarna med porslinstallrikar ur ett miljö- och klimatperspektiv. Med resultaten från två toppenprojekt i bagaget går Carumed vidare och tar marknaden med sina miljövänliga engångstallrikar. Senast i raden kammade de hem ett avtal med en av Sveriges stora grossister.

Nyfiken på tallrikarna? Läs mer på Eat a Plate.