Available projects

Most projects are published in Swedish but can be performed in English as well.
Don’t hesitate to ask if you have any questions!

Contact us

Filter +

Type of project

Topic

Language

Activate filter
Driftsoptimering av fjärrvärmenät

Är fjärrvärme det bästa du vet? Missa då inte chansen att göra ditt exjobb för Energy Opticon, ett internationellt ledande företag inom energibranschen.

Type Thesis
Company Energy Opticon AB
Location Lund
Topic Energy, IT and technology
Language English, Swedish
Read more
Produktionsoptimering hos kraftvärmeproducenter

Analysera produktionsoptimeringssystem med avseende på ekonomiska och miljömässiga vinster.

Type Thesis
Company Energy Opticon AB
Location Lund
Topic Energy, IT and technology
Language English, Swedish
Read more
Simulering av oplanerade driftavbrott för kraftverk

Ett internationellt ledande företag inom energibranschen söker examensarbetare för simulering av oplanerade driftavbrott.

Type Thesis
Company Energy Opticon AB
Location Lund
Topic Energy, IT and technology
Language English, Swedish
Read more
Laststyrning för fjärrvärmesystem

Ekonomisk och teknisk modellering av värmelaststyrning för fastigheter samt analys av möjligheterna att använda laststyrning i praktiken.

Type Thesis
Company Energy Opticon AB
Location Lund
Topic Energy, IT and technology
Language English, Swedish
Read more
Utvärdering av prognosalgoritmer inom energibranschen

Hjälp ett internationellt ledande företag inom energibranschen att analysera och utvärdera olika prognosalgoritmer.

Type Thesis
Company Energy Opticon AB
Location Lund
Topic Energy, IT and technology
Language English, Swedish
Read more
Hur slänger vi våra sopor? – En undersökning om rörelsemönster i vardagen

Nårab vill hjälpa sina kunder att få in källsortering av en ny avfallsfraktion i sina vardagsmönster. Hjälp Nårab att hitta vägar för att bryta vanemönster.

Type Internship, Thesis
Company Nårab
Location Hyllstofta, Klippan
Topic Psycology and behavior
Language English, Swedish
Read more
Flödesmodell för avfall

Hur kan Nårab visualisera det avfall och annat material som rör sig över Hyllstofta avfallsanläggning varje dag? Gör en skiss eller modell med alla de flöden som finns på området.

Type Short mission
Company Nårab
Location Hyllstofta, Klippan
Topic Environment and sustainablity, IT and technology
Language English, Swedish
Read more
Energioptimering av reningsverk

Hur kan Nårab optimera sitt reningsverk så att det tål att hantera dagens och framtida flöden? Kartlägg energibehovet och utveckla förslag på hur de kan förbättra anläggningen.

Type Course project, Thesis
Company Nårab
Location Hyllstofta, Klippan
Topic Energy, IT and technology
Language English, Swedish
Read more
Bäljane å som recipient?

Hjälp Nårab att undersöka hur Bäljane å skulle klara av belastningen om företaget skulle släppa ut sitt renade yt- och lakvatten till ån.

Type Internship, Thesis
Company Nårab
Location Hyllstofta, Klippan
Topic Biology, Environment and sustainablity
Language English, Swedish
Read more

Load more

+