Thesis

Minskad miljöpåverkan från kirurgi

Verksamhet

Region Skåne ansvarar för att Skånes befolkning får den hälso- och sjukvård den behöver. Vården kan bestå av allt från råd på telefon till besök på vårdcentralen och specialistinsatser på sjukhus. I det här projektet kommer fa. Helsingborgs lasarett vara involverat men frågeställningen är relevant för hela regionen och många fler aktörer än så.

Uppgift

Inom kirurgin används en tilltagande mängd engångsartiklar. En engångsartikel som av kirurger själv har identifierat inte ger någon användningsmässig fördel är något som kallas för ”portar”. Portar är ett slags instrument som man sätter in i patienters mage när man gör laparoskopsik kirurgi (dvs. titthålskirugri). Portarna finns där för att skapa ett lufttätt hål som man kan föra in kirurgiska instrument genom. Portar används ofta inom vården och eftersom deras funktion inte hade försämrats om ett flergångsalternativ använts finns det stora möjligheter till att minska miljöpåverkan och även kostnaderna (engångsportar kostar mycket) genom att övergå till portar som kan användas flera gånger. Men för att göra ett sådant byte behöver man veta hur stor miljöpåverkan från engångs- respektive flergångsalternativen är och även hur kostnaden skulle påverkas. Det här examensarbetet handlar därför om att göra en LCA och en kostnadsanalys på portar. Det finns ingångsvärden från både Skåne och region Jämtland/Härjedalen som kan användas i analysen, men kompletterande information kommer behöva plockas från LCA-databaser.

Slutgiltiga avgränsningar görs i samråd med handledare på skolan samt kontaktperson på företaget. Både student och företag ska vara medvetna om att relevant akademisk förankring ska tillämpas i arbetet.

 

Company Region Skåne (Helsingborgs lasarett)
Requirements Environmental science or a similar program.
Scope Master thesis, 30 credits.
Location Lund/Helsingborg
Contact

Madeleine Brask
madeleine@miljobron.se
0701-917141

Additional information

The organisation reimburses travel costs to and from meetings.