Thesis

Produktionsoptimering hos kraftvärmeproducenter

Analysera produktionsoptimeringssystem med avseende på ekonomiska och miljömässiga vinster.

Verksamhet

Energy Opticon AB är ett internationellt ledande företag för utveckling och leveranser av specialprogramvaran Energy Optima 3 till energiföretag. Programvaran innehåller prognoser för energiförbrukningar, optimering av energiproduktion och elhandel. Användande av programvaran resulterar oftast i betydande förbättringar i ekonomi och miljö. Energy Optima 3 är ett välkänt begrepp i branschen i stora delar av Europa, och är installerat hos ett stort antal energiföretag i Sverige, Danmark, Finland, Tyskland, Schweiz, Polen och Frankrike. Företaget, vars huvudkontor finns på Ideon Science Park i Lund, har mångårig erfarenhet av att ta emot examensarbetare.

Uppgift

Examensarbetet går ut på att analysera:

  • Ekonomiska och miljömässiga vinster med ett implementerat produktionsoptimeringssytem.
  • Hur kraftvärmeproducenter i dagsläget arbetar praktiskt med produktionsoptimering med avseende på ekonomiska och miljömässiga incitament.

Konkreta analyser och intervjuer görs från våra kunders anläggningar och dess personal. Litteraturstudier ingår. Energy Opticon tillahandahåller information och mätdata från våra kunders fjärrvärmesystem och produktionsanläggningar, handledare samt programvara för modellering och ekonomisk samoptimering av produktion och drift av fjärrvärmenät.

Slutgiltiga avgränsningar görs i samråd med handledare på skolan samt kontaktperson på företaget. Både student och företag ska vara medvetna om att relevant akademisk förankring ska tillämpas i arbetet.

 

 

Company Energy Opticon AB
Requirements Vi söker dig med mycket goda kunskaper i energiteknik och fjärrvärmesystem samt tillräcklig nivå på datorkompetens och programvara, t ex Matlab och Excel.
Scope Examensarbete för 1-2 studenter på masternivå, 30 hp
Location Lund
Contact

Malin Planander
malin@miljobron.se
0732-75 04 29

Additional information

Företaget söker dig som som matchar företagets grundvärderingar: Vara en team-player, ta ansvar för resultat, vara öppen och rättfram, vara positiv och vänlig, ta initiativ, sträva efter kompetens och struktur samt vara serviceinriktad.