Thesis

Simulering av tryck, temperatur och flöden

Simulera och analysera olika scenarier där tryck, temperatur och flöden varierar i en destillationsanläggning.

Verksamhet

Aqua-Nova designar, utvecklar och säljer olika typer av vattendestillationsapparater som producerar sterilt vatten och ren ånga avsedda för läkemedelsindustri, sjukhus och forskning inom Life Science. Kunderna utgörs dels av aktörer som använder sig av sterilt vatten vid produktion av exempelvis injektionslösningar, dels av aktörer som är i behov av extremt rent vatten för exempelvis mikrobiologisk forskning. Aqua-Novas ambition är att, på en internationell marknad, tillhandahålla ledande teknik och systemlösningar både avseende den producerade kvaliteten samt energi- och vattenbesparingar.

Företaget strävar ständigt efter att göra sina produkter bättre och effektivare och som ett led i detta arbete fokuserar man just nu på att utveckla sina vattendestillationsapparater så att de ska bli så energieffektiva som möjligt.

Uppgift

Syftet med examensarbetet är att simulera och analysera olika scenarier där tryck, temperatur och flöden varierar i destillationsanläggningen. Resultatet från simuleringarna ska tillsammans med en inledande litteraturstudie utgöra grund för analys och slutsatser kring hur anläggningen ska designas m.a.p. energieffektivitet.

Slutgiltiga avgränsningar görs i samråd med handledare på skolan samt kontaktperson på företaget. Både student och företag ska vara medvetna om att relevant akademisk förankring ska tillämpas i arbetet.

Company AQUA-NOVA AB
Requirements We are looking for someone studying Chemical Engineering or Environmental Engineering with specialization in process design.
Scope Master thesis
Location Kristianstad
Contact

Malin Planander
malin@miljobron.se
0732-750429

Additional information

The company reimburses travel costs to and from meetings.