Thesis

Sjukvårdens miljöpåverkan - engångs- eller flergångsmaterial

Verksamhet

Region Skåne ansvarar för att Skånes befolkning får den hälso- och sjukvård den behöver. Vården kan bestå av allt från råd på telefon till besök på vårdcentralen och specialistinsatser på sjukhus. I det här projektet kommer fa. Helsingborgs lasarett vara involverat men frågeställningen är relevant för hela regionen och många fler aktörer än så.

Uppgift

Inom sjukvården används många engångsartiklar av olika form. Ett hjälpmedel som nästa uteslutet används som engångsvariant är andningsblåsor. Andningsblåsor är ett tekniskt hjälpmedel som används för att ventilera patienter som har svårt med andning. Fram till för ca 10 år användes nästan bara flergångsvarianter av andningsblåsor, men då det finns en risk att blåsorna kopplas ihop fel efter att ha blivit diskade valde man istället att övergå till engångsvarianten som slängs direkt efter användning eftersom man antog att detta var säkrare för patienten.

Inom regionen används ca 4900 st andningsblåsor per år. Antar man att användningen ser likadan ut i resten av Sverige innebär det att runt 50 000 andningsblåsor årligen förbrukas i landet. Inom Region Skåne är man intresserade av att undersöka hur stor skillnaden i miljöpåverkan är mellan engångs- och flergångsalternativet och om hur kostnaderna skiljer sig mellan de två alternativen. Det här examensarbetet syftar till att undersöka just detta genom att samla information från tillverkarna och använda LCA-program såsom SimaPro för att uppskatta miljöpåverkan. Tanken är att arbetet ska bidra till en ökad förståelse för vilket alternativ som är bäst ut miljösynpunkt för att framöver även kunna väga in detta i beslut om att använda engångs- eller flergångs-andningsblåsor inom vården.

Slutgiltiga avgränsningar görs i samråd med handledare på skolan samt kontaktperson på företaget. Både student och företag ska vara medvetna om att relevant akademisk förankring ska tillämpas i arbetet

 

Company Region Skåne (Helsingborgs lasarett)
Requirements You are studying environmental science or a similar program.
Scope Master thesis, 30 credits.
Location Lund/Helsingborg
Contact

Madeleine Brask
madeleine@miljobron.se
0701-917141

Additional information

The company reimburses travel costs to and from meetings.