EXAMENSARBETE

Från spridda tankar till mer forskning med miljönytta

 

I dagens samhälle är vi allt mer beroende av utvinning av tungmetaller som bland annat finns i våra mobiler. Samtidigt medför detta stor miljöförstöring. När forskningsinstitutet RISE ville undersöka potentialen i återvinning av metaller samt miljöpåverkan från återvinning respektive gruvdrift vände de sig till Miljöbron Skåne. En student fick i uppdrag att undersöka frågan i sitt examensarbete, vilket har varit ett starkt bidrag till vidare forskning på RISE.

Karin Willquist, senior forskare på RISE

"Miljöbron Skåne har hjälp oss att konkretisera våra spridda tankar till en tydlig exjobbsplan”

 

Karin Willquist, senior forskare på RISE, fick kontakt med Miljöbron Skåne för drygt tre år sedan. Kort därefter hade Miljöbron Skåne formulerat ett projekt och rekryterat en student. ”Miljöbron Skåne gjorde det lättare att få kontakt med en driven och engagerad student” berättar Karin.

Klimatutsläpp var i fokus, men studenten tittade även på vattenanvändningen vid både återvinning och i gruvindustrin, något som kom att bli en viktig aspekt för RISE. ”Vi höll på att forska på sekundär och primär produktion av metaller, men vi hade inte gjort någon LCA på det innan. Studenten undersökte litteraturen på LCA-data och jämförde dem mot varandra. Det hade inte gjorts innan, så det var ju något nytt.” Karin menar att just jämförelsen mellan olika studier gav dem mycket information. ”Det är sådan stor variation”

Studentens arbete lyfte att det finns många aspekter att ha i åtanke och att återvunnen metall, som kan antas vara det mest miljövänliga alternativet, inte nödvändigtvis är det. Karin förklarar att vilket land man jämför med kan ha stor betydelse. ”Till exempel i Sverige där vi har väldigt grön energi är det inte nödvändigtvis bättre med sekundära källor... Det finns många aspekter att ha i åtanke. Cirkulär ekonomi är bra om man gör det på rätt sätt.”

Karin berättar att samarbetet med Miljöbron Skåne både gett studenten extra stöd och hjälpt RISE att ”konkretisera våra spridda tankar till en tydlig exjobbsplan.” Dessutom tenderar studenterna att vara drivna och engagerade då de på eget initiativ tagit kontakt med Miljöbron Skåne och varit på intervju.

Studentens examensarbete gav ringar på vattnet för RISE. ”Det blev en artikel som har fått mycket uppmärksamhet och som presenterades på en konferens.” Sedan användes information från studentens exjobb till en ansökan om finansiering till ett nytt forskningsprojekt och det projektet är igång just nu. För tre år sedan bestod forskningsgruppen av två personer och idag är de fem. Så det har eskalerat. ”Studentens arbete var en viktig pusselbit som också gav informationen vi behövde för att söka nya relevanta och hållbara projekt med stor potential för miljönytta.”

Samarbetet har gett RISE möjlighet att träffa studenter som de kanske inte skulle kommit i kontakt med annars. ”Det är en möjlighet för oss att titta utanför vår kontaktyta”. Samarbetet har på så sätt öppnat dörrar. Till exempel har Karin just nu ytterligare ett projekt igång med en student från Internationella Miljöinstitutet (IIIEE). ”Där hade vi inga bra kontakter in innan och då var det väldigt bra med Miljöbron Skåne. Det är ett sätt att knyta oss till andra delar inom universitetet och få deras kunskap in i det vi gör”.

”Jag tycker att Miljöbron Skåne är en intressant organisation och det är intressant att kunna stötta den. Det är viktigt att studenter kommer in i arbetslivet och att man får det utbytet.” Karin lyfter att det är viktigt för RISE att studenterna trivs när de gör exjobb hos dem, men de ser även studenterna som en bra resurs för att bygga upp kunskap om nya frågor inför nya forskningsprojekt. ”Jag tror det är viktigt att kunna jobba med studenter och kunna jobba med att utreda saker innan det blir de här stora satsningarna.” säger Karin.