EXAMENSARBETE

Nyvunnen nyfikenhet

Marika Thulin som driver Salt Arkitektur tog hjälp av Miljöbron Skåne för att få underlag till sitt nya projekt, Bo1, med fokus på hållbara bostäder som ska kunna byggas snabbt och effektivt. Två byggingenjörsstudenter fick i uppgift att jämföra liknande bostadsprojekt ur hållbarhetssynpunkt för att utreda vilka produktionsprocesser och materialval som är mest hållbara när just små hyresbostäder produceras.

Hur kom det sig att du kontaktade Miljöbron första gången?

Jag kom i kontakt med Miljöbron då Ängelholms Näringsliv hade sopplunch. En av Miljöbrons verksamhetsledare var där och berättade inspirerande om Miljöbrons verksamhet. Jag tilltalades speciellt av möjligheten att kunna få ett fördjupat bakgrundsunderlag med hållbarhetsperspektiv till ett skissprojekt som just då låg på mitt skrivbord. Ett underlag som ett litet kontor som Salt annars inte hade haft tid att arbeta fram. Även tillfället att återskapa kontakt med universitets verksamhet, genom studenternas medverkan, bidrog starkt till att jag kontaktade Miljöbron för en fortsatt diskussion.

Hur tycker du att samarbetet har fungerat?

Samarbetet har fungerat jättebra. Att formulera frågeställningen krävde lite passningar fram och tillbaka för att det skulle landa rätt hos både högskolan och för oss. Där fungerade Miljöbron verkligen som en positiv förbindelse med förståelse för bådas världar.

Marika Thulin, Salt Arkitektur

"Det är en fantastisk möjlighet att få ta del av universitetsvärlden och de yngre förmågornas tankar och åsikter."

 

Har du haft nytta av resultatet?

Det aktuella projektet ligger för tillfället på is till förmån för ett annat som plötsligt tog fart, men jag har redan nytta av resultatet. Bland annat med en större kunskap om och nyfikenhet inför miljöcertifieringssystem i allmänhet. Jag är övertygad om att när projektet återupptas så kommer vi att göra en grundlig utvärdering av vår initiala ståndpunkt i förhållande till studenternas examensarbete.

Du ska få hjälp med ytterligare ett projekt, vad var den främsta anledningen till att du vände dig till Miljöbron igen?

Det goda samarbetet är givetvis en anledning, och den nyvunna nyfikenheten på miljöcertifiering av byggnader. Denna gången ska vi applicera det på ett projekt som nu är under uppförande.

Skulle du rekommendera andra företag att ta hjälp av Miljöbron?

Absolut! Det är en fantastisk möjlighet att få ta del av universitetsvärlden och de yngre förmågornas tankar och åsikter. Stort tack till studenterna för ett ambitiöst arbete!

Fotograf Lena Evertsson