Om Miljöbron Skåne

Miljöbron Skåne förmedlar och koordinerar projekt som ökar samverkan mellan näringsliv och universitetet/högskola. Projekten genomför studenter under sin utbildningstid, framför allt som del av sina studier, och den gemensamma nämnaren för alla projekt är miljö och hållbar utveckling. Genom projekten får studenter möjlighet att utveckla sitt innovativa tankesätt, chans att se hur de kan bidra till en hållbar utveckling med hjälp av sina kunskaper och möjlighet att knyta kontakter med näringslivet. Samtidigt får aktörer i näringslivet hjälp att utvecklas på ett hållbart sätt och möjlighet till att få nya ögon på sin verksamhet samt chans att träffa träffa en framtida anställd.

Miljöbron Skåne har nära kontakt med studenter från många olika utbildningar på Lunds universitet, Campus Helsingborg, Högskolan Kristianstad samt Malmö universitet Fakulteten för teknik och samhälle och har sedan starten 2011 byggt upp ett stort nätverk inom det skånska näringslivet. Över 1400 studenter, 400 företag och organisationer har hittills mötts i mer än 600 projekt.

Verksamhetsberättelser och policyer

Läs om hur verksamheten har utvecklats under åren, djupdyk i stadgarna och lär dig mer om hur vi arbetar med hållbarhet och hanterar personuppgifter.

Dokument

Organisation

Miljöbron är en ideell förening med en styrelse bestående av representanter från både akademi och näringsliv.

Organisation

Våra finansiärer

Våra finansiärer ger företag och studenter den ovärderliga möjligheten att mötas i olika projekt.

Läs mer

Våra samarbetspartners och vänföretag

Vi samarbetar även med med en rad andra organisationer och företag.

Läs mer

Miljöbrons historia

Vi har med oss mer än 20 års erfarenhet av att jobba i gränslandet mellan akademi och näringsliv.

Förebilden till Miljöbron var VM-akademin som pågick i samband med VM i friidrott 1995. VM-akademin bestod av studenter från Göteborgs universitet, vilka med hjälp av mobiltelefoner och bärbara datorer snabbt tog fram information till turister i Göteborg. Här föddes idén om Miljöbron. Genom att ta hjälp av studenter skulle företag snabbt få tillgång till aktuell miljöinformation. 1997 startades Miljöbron av Teknikbrostiftelsen, SAF, Göteborgs universitet, Aspen Petroleum samt Ecoplan och alltsedan dess har Miljöbron med stor framgång verkat i Västra Götaland.

Hösten 2011 startades Miljöbron Skåne, en systerorganisation till Miljöbron. Under åren har föreningen växt, alltfler studenter söker våra projekt och ett ständigt ökat antal uppdragsgivare upptäcker nyttan som studenterna kan generera. Miljöbron Skåne har visat sig vara ett mycket lyckat koncept, win-win för alla parter.