Den ideella föreningen Miljöbron Skåne består av styrelse, verksamhetsledare, finansiärer och studenter som har deltagit i projekt under det senaste året. Som medlem kan också varje organisation som aktivt stödjer verksamheten upptas. Den dagliga verksamheten drivs av Miljöbron Skånes verksamhetsledare.

Styrelse

Styrelsen är arbetsgivare och föreningens verkställande ledning. Styrelsen ansvarar för verksamhetens övergripande riktlinjer och strategiska beslut.

Rolf Elmér

Ordförande

Fredrik Almgren

Ledamot
Ekonomichef, Magnihill

Stephanie Anvelid

Ledamot
Projektledare och miljöstrateg, Vattenverkstaden och K-E Grevendahl Development AB

Thomas Bergmark

Ledamot
VD, Bergmark Sustainability AB

Sebastian Drott

Ledamot
Enhetschef Näringslivskontoret, Malmö stad

Caroline Georgson

Ledamot
Avdelningschef externa relationer,
Högskolan Kristianstad

Sofie Nilsson

Ledamot
studerande Lunds Tekniska Högskola

Per Persson

Ledamot
Näringslivs- och Turismchef, Lunds kommun

Lisa Thelin

Ledamot
Avdelningschef vid Samverkan, Lunds universitet