Styrelse

Styrelsen är arbetsgivare och föreningens verkställande ledning. Styrelsen ansvarar för verksamhetens övergripande riktlinjer och strategiska beslut.

Rolf Elmér

Ordförande

Fredrik Almgren

Ledamot
Ekonomichef, Magnihill

Stephanie Anvelid

Ledamot
Projektledare och miljöstrateg, Vattenverkstaden och K-E Grevendahl Development AB

Thomas Bergmark

Ledamot
VD, Bergmark Sustainability AB

Sebastian Drott

Ledamot
Enhetschef, Näringslivskontoret Malmö stad

Sofie Nilsson

Ledamot
student vid Lunds Tekniska Högskola

Kristina Olofsson

Ledamot
Personal- och arbetsmiljösamordnare, NSR AB

Per Persson

Member
Näringslivs- och tursimchef, Lunds kommun

Lisa Thelin

Member
Avdelsningschef vid Samverkan, Lunds universitet

Verksamhetsledare

Madeleine Brask

Helena Ensegård

Malin Planander