Styrelse

Styrelsen är arbetsgivare och föreningens verkställande ledning. Styrelsen ansvarar för verksamhetens övergripande riktlinjer och strategiska beslut.

Thomas Bergmark

Ordförande
VD, Bergmark Sustainability AB

Fredrik Almgren

Ledamot
Ekonomichef, Magnihill

Stephanie Anvelid

Ledamot
Projektledare och miljöstrateg, Vattenverkstaden och K-E Grevendahl Development AB

Sebastian Drott

Ledamot
Projektledare, MalmöLundregionen

Rolf Elmér

Ledamot
Direktör, Nordregio

Kristina Olofsson

Ledamot
HR-ansvarig, Bjäre Kraft

Mats Persson

Ledamot
Universitetslektor, Inst. för materialvetenskap och tillämpad matematik, Malmö universitet

 

Per Persson

Ledamot
Näringslivs- och turismchef, Lunds kommun

Lisa Thelin

Ledamot
Avdelningschef vid Samverkan, Lunds universitet

Maria Åkesson

Ledamot
student vid Lunds universitet

Verksamhetsledare

Madeleine Brask

Helena Ensegård

Malin Planander