PRAKTIK

Praktiken som ledde till en anställning och världens första Svanenmärkta sängbord

Nike Grapengiesser studerar Miljövetenskap på Lunds universitet och genomförde sin praktik på inredningsföretaget Zebra Collection. Där fick hon chansen att hjälpa dem uppfylla ambitionen att sälja de mest miljövänliga sängborden på marknaden.

Nike Grapengiesser, miljövetarstudent vid Lunds universitet

"Praktiken har lett till en anställning som miljöansvarig på företaget”

 

Berätta om din praktik

Under praktiken ansvarade jag för hela företagets miljöarbete med fokus att Svanencertifiera fem av deras sängbord ur kollektionen Wilma med handledning av Miljöbron Skåne. Det medförde en grundlig granskning av alltifrån produkternas råmaterial, kemikalier, produktion till återvinning. Arbetet innebar eget ansvar och daglig kontakt med leverantörer. Efter att kemikalierna granskats utifrån Svanens kriterier fick vi reda på att fem av de kemiska produkterna inte var godkända. Vi kom överens med fabriken där möblerna tillverkas att de kemiska produkter som inte var godkända behövde bytas ut. Åtgärderna ledde till att sängborden till sist uppfyllde Svanens högt ställda krav och är nu därför världens första Svanenmärkta sängbord.

Vad ledde praktiken till?

Jag har utvecklats mycket under praktikperioden, framför allt inom miljöcertifiering, men har även fått erfarenheter av att vara initiativtagande, driva projekt och vara målinriktad. Jag kunde vid flera tillfällen applicera de teoretiska kunskaper jag fått från studierna under arbetet. Slutligen kan jag stolt säga att praktiken har lett till en anställning som miljöansvarig på företaget, detta som deltidsanställd vid sidan om studierna.