Filter +

Typ av projekt

Ämnesområde

Språk

Aktivera filter
Hållbarhet i praktiken

Vill du jobba med hållbarhetsfrågor efter examen? Genom den här praktikplatsen kommer du få inblick i Öresundskrafts hållbarhetsarbete och en bred bild av hur större företag arbetar med miljöfrågor. 

Typ Praktik/VFU
Uppdragsgivare Öresundskraft AB
Plats Helsingborg
Ämnesområde Miljö och Hållbarhet
Språk Svenska
Läs mer
Miljöfrågor i humaniora

Kan kunskap om hållbarhet och miljöproblem inkluderas i flera ämnen än de traditionellt naturvetenskapliga ämnena, till exempel inom språkundervisningen?

Typ Examensarbete
Uppdragsgivare Miljöverkstaden
Plats Helsingborg
Ämnesområde Pedagogik
Språk Svenska
Läs mer
Policys och krav för miljöundervisning på högstadiet

Hållbarhet är en viktig punkt på agendan för lärande på alla nivåer i samhället. Men hur inkluderas miljö och hållbarhet i undervisningen för högstadieelever i praktiken? Vilka krav finns på lärandet och inom vilka ämnen tas frågan egentligen upp?

Typ Examensarbete
Uppdragsgivare Miljöverkstaden
Plats Helsingborg
Ämnesområde Pedagogik
Språk Svenska
Läs mer
Energirik matematik

Hur kan praktiska kunskaper om energi inkluderas i ämnet matte? Hjälp Miljöverkstaden att utveckla ett läromaterial till högstadieskolan utifrån deras befintliga miljöundervisning.

Typ Examensarbete
Uppdragsgivare Miljöverkstaden / Öresundskraft AB
Plats Helsingborg
Ämnesområde Pedagogik
Språk Svenska
Läs mer
Hur mycket el går till uppvärmning?

När det skånska elsystemet redan idag är tungt belastat och samtidigt ska ge plats för elbilarnas och elektrifieringens intåg – kan vi då ersätta en del av elbehoven med fjärrvärme för att lätta på trycket?

Typ Examensarbete
Uppdragsgivare Öresundskraft AB
Plats Helsingborg
Ämnesområde Energi, IT och Teknik
Språk Svenska
Läs mer
Nätstationer – potential för grönytor i staden

Kan nätstationer användas för att öka grönytorna i städer? Ett projekt för byggteknikern eller miljöstudenten med intresse för gröna tak och gröna väggar.

Typ Examensarbete
Uppdragsgivare Öresundskraft
Plats Helsingborg
Ämnesområde Biologi, IT och Teknik
Språk Engelska, Svenska
Läs mer
Konsumtionens klimatpåverkan

Hjälp Lunds kommun att undersöka vilka utsläpp deras konsumtion ger upphov till och få erfarenhet av miljöstrategiskt arbete.

Uppdragsgivare Miljöstrategiska enheten vid Lund kommun
Plats Lund
Ämnesområde Miljö och Hållbarhet
Språk Svenska
Läs mer
Minskad miljöpåverkan från kirurgi

Hur stor hade miljövinsten blivit om engångsmaterial som används vid operationer byttes ut till likvärdiga flergångsalternativ?

Typ Examensarbete
Uppdragsgivare Region Skåne (Helsingborgs lasarett)
Plats Lund/Helsingborg
Ämnesområde Miljö och Hållbarhet
Språk Engelska, Svenska
Läs mer
Sjukvårdens miljöpåverkan – engångs- eller flergångsmaterial

Undersök hur om sjukvården kan minska sin miljöpåverkan genom att använda flergångsprodukter istället för engångsvarianten som idag är det vanliga. 

Typ Examensarbete
Uppdragsgivare Region Skåne (Helsingborgs lasarett)
Plats Lund/Helsingborg
Ämnesområde Miljö och Hållbarhet
Språk Engelska, Svenska
Läs mer

Ladda in fler

+