Lediga projekt

Här finner du alla projekt som ännu inte är tillsatta.

Läs mer om hur det går till

Filter +

Typ av projekt

Ämnesområde

Språk

Aktivera filter
Kampanj för klädbytarapp

Bidra med idéer på hur Swop Shop, Malmös klädbytarbutik, kan utforma en lanseringskampanj för sin nya klädbytarapp.

Typ Uppdrag
Uppdragsgivare Swop Shop
Plats Malmö
Ämnesområde Ekonomi och Kommunikation, Miljö och Hållbarhet
Språk Svenska
Läs mer
Metodutveckling – klimatbelastning för en dryckesproducent

Utveckla en metod för att beräkna klimatbelastningen från en dryckesproducent.

Typ Examensarbete
Uppdragsgivare Kiviks Musteri AB
Plats Kivik
Ämnesområde Energi, Miljö och Hållbarhet
Språk Engelska, Svenska
Läs mer
Metod för växthusgasbalans för äppelodlingar

Hur beräknar man en växthusgasbalans för en äppelodling där koldioxid binds i trädens biomassa och utsläpp sker genom transporter, maskinanvändning och gödsel?

Typ Examensarbete
Uppdragsgivare Kiviks Musteri AB
Plats Kivik
Ämnesområde Energi, Miljö och Hållbarhet
Språk Engelska, Svenska
Läs mer
Omvärldsanalys – solceller

Undersök vilka solcellstekniker som finns på marknaden, för- och nackdelar med dessa samt hur teknikutvecklingen ser ut i stora drag.

Typ Uppdrag
Uppdragsgivare Melin Förvaltnings AB
Plats Ängelholm
Ämnesområde Energi
Språk Svenska
Läs mer
Återvinning av plast – vilka vägar finns?

Omvandla avfall till en resurs – undersök hur plastspill från industrin kan återanvändas.

Typ Uppdrag
Uppdragsgivare Sematron
Plats Arlöv
Ämnesområde IT och Teknik, Miljö och Hållbarhet
Språk Engelska, Svenska
Läs mer
Artrikedom i klippt och oklippt gräs

Vilken roll spelar det för den biologiska mångfalden om vi klipper våra grästmattor eller inte? Inventera klippta respektive oklippta gräsmattor på förskolor runtom i Lund. 

Typ Examensarbete, Praktik/VFU
Uppdragsgivare Lunds kommun
Plats Lund
Ämnesområde Biologi
Språk Engelska, Svenska
Läs mer
GIS som verktyg för att studera kommunens utveckling

Utveckla ett kartunderlag som visar hur Lunds kommuns utbyggnad samt grön- och blåstrukturer har förändrats över tid.

Typ Examensarbete, Praktik/VFU
Uppdragsgivare Lunds kommun, Stadsbyggnadskontoret
Plats Lund
Ämnesområde IT och Teknik, Miljö och Hållbarhet, Samhälle
Språk Svenska
Läs mer
Funktionsbeskrivning och utveckling av styrsystem

Mappa och föreslå förbättringar inför en stor uppgradering och automatisering av styrsystemet på en anläggning för farligt avfall.

Typ Examensarbete, Kursprojekt
Uppdragsgivare Sysav Industri AB
Plats Malmö
Ämnesområde IT och Teknik
Språk Svenska
Läs mer
Industriell symbios – en lönsam affär?

Hur kan man skapa en affärsmodell kring att hjälpa industrier att skapa industriell symbios? 

Typ Examensarbete
Uppdragsgivare Ensucon
Plats Lund
Ämnesområde Ekonomi och Kommunikation, Miljö och Hållbarhet
Språk Engelska, Svenska
Läs mer

Ladda in fler

+