Filter +

Typ av projekt

Ämnesområde

Språk

Aktivera filter
Modell för ytvatten – idag och i framtidens klimat

Hjälp Nårab att kartlägga nuvarande och  framtida ytvattenavrinning och skapa en modell för vattenbalansen på deras avfallsanläggning.

Typ Examensarbete
Uppdragsgivare Nårab
Plats Hyllstofta, Klippan
Ämnesområde IT och Teknik, Miljö och Hållbarhet
Språk Engelska, Svenska
Läs mer
Klimatväxling och digitalisering – hur designas en bra upplevelse?

Vill du bidra med idéer och kunskap kring vad man ska tänka på när ett användarvänligt och inspirerande workshopmaterial ska designas?

Typ Uppdrag
Uppdragsgivare Region Skåne
Plats Distans
Ämnesområde Ekonomi och Kommunikation, IT och Teknik
Språk Svenska
Läs mer
Skapa en cirkulär livscykel för SUP-brädor

I projektet ska det utredas hur man på bästa sätt kan ta tillvara materialen från brädorna den dagen de når end-of-life

Typ Examensarbete
Uppdragsgivare Yster SUP
Plats Malmö
Ämnesområde Miljö och Hållbarhet
Språk Engelska, Svenska
Läs mer
Cirkulära bioflöden – biokolens potential

Är biokolen nyckeln till ett cirkulärt flöde av biologiskt material i städer? Undersök lokala användningsområden för biokol tillsammans med Helsingborgs stad.

Typ Examensarbete
Uppdragsgivare Stadsbyggnadsförvaltningen, Helsingborgs stad
Plats Helsingborg
Ämnesområde Miljö och Hållbarhet, Samhälle
Språk Svenska
Läs mer
Belysningens påverkan på biologisk mångfald

Undersök hur olika arter och olika ekosystem påverkas av städers belysning.

Typ Examensarbete
Uppdragsgivare Stadsbyggnadsförvaltningen, Helsingborgs stad
Plats Helsingborg
Ämnesområde Biologi
Språk Svenska
Läs mer
Sätt träkonstruktioner i sin rätta miljö 

Hjälp konstruktionsföretaget Utform att utveckla sitt arbete för visualisering av sina produkter och visuell kommunikation i stort.

Typ Kursprojekt
Uppdragsgivare Utform (PEAB)
Plats Malmö
Ämnesområde Ekonomi och Kommunikation
Språk Svenska
Läs mer
Hållbar design med marint tema

Hur skulle ett interaktiv och kreativt marint center se ut invändigt? Vad är viktigt att tänka på när det gäller inkluderande funktionell – och hållbardesign?

Typ Uppdrag
Uppdragsgivare Marint center Lommabukten
Plats Lomma
Ämnesområde Arkitektur och design
Språk Engelska, Svenska
Läs mer
Fallfruktens möjligheter

Kan alla de äpplen som faller till marken och ruttnar bort istället tas tillvara i stor skala av livsmedelsindustrin? Undersök fallfruktens potential att skapa värde som råvara istället för som avfall.

Typ Examensarbete
Uppdragsgivare Kiviks musteri
Plats Kivik
Ämnesområde Miljö och Hållbarhet
Språk Engelska, Svenska
Läs mer
Kretsloppstänk kring vattenresurser

Vilka lösningar kan användas för att spara vatten och återanvända gråvatten? Ta fram en ”vattenplan” för en verksamhet som tänker cirkulärt kring vatten.

Typ Uppdrag
Uppdragsgivare Impression
Plats Ljungbyhed
Ämnesområde IT och Teknik, Miljö och Hållbarhet
Språk Engelska, Svenska
Läs mer

Ladda in fler

+