Filter +

Typ av projekt

Ämnesområde

Språk

Aktivera filter
Vad gör vi med plasten i ett land utan källsortering?

Få länder har ett så utarbetat källsorteringsystem som Sverige. Undersök vilka vägar det finns för en verksamhet i Nepal att ta hand om sitt plastavfall på ett hållbart sätt, även om insamlingssystemen ännu inte finns i landet.

Typ Examensarbete
Uppdragsgivare SUMMIT International Leadership Academy
Plats Malmö
Ämnesområde Miljö och Hållbarhet
Språk Engelska, Svenska
Läs mer
Software development for AI and ML solutions

Are you interested in software and data intensive connected systems and want to work with a software testbed and research projects that lead the way for the future?

Typ Examensarbete
Uppdragsgivare RISE
Plats Lund
Ämnesområde IT och Teknik
Språk Engelska, Svenska
Läs mer
Möjligheter och utmaningar för företag som vill bli mer hållbara

Vilka möjligheter och utmaningar ser företag i sitt hållbarhetsarbete och vilket stöd behöver de för att bli mer hållbara? Undersök frågan med företagsnätverket som prioriterar hållbarhet.

Typ Examensarbete, Kursprojekt
Uppdragsgivare Företagarna Öresund
Plats Lomma
Ämnesområde Miljö och Hållbarhet, Samhälle
Språk Svenska
Läs mer
E-handelslösning för ekologisk gårdsbutik

Utveckla ett system för småskalig e-handel av ekologiska livsmedel.

Typ Kursprojekt
Uppdragsgivare Mossagården
Plats Veberöd, Lunds kommun
Ämnesområde IT och Teknik
Språk Svenska
Läs mer
Innovativa energilösningar

Undersök för- och nackdelar med lösningar för småskalig energiproduktion. Ett uppdrag för dig som är intresserad av hållbar energiproduktion och gärna tänker nytt.

Typ Kursprojekt, Uppdrag
Uppdragsgivare Sven Jönssons cykelaffär AB
Plats Billesholm
Ämnesområde Energi, IT och Teknik, Miljö och Hållbarhet
Språk Svenska
Läs mer
Skötselplan för att gynna biologisk mångfald i historiskt område

Planerna för det gamla dagbrottet med lämningar från dinosauriernas tid är stora. Nästa viktiga steg är att ta fram en skötselplan för att säkra att arterna och biotoperna fortsätts att gynnas i många år framöver.

Typ Examensarbete, Praktik/VFU
Uppdragsgivare Sven Jönssons cykelaffär AB
Plats Billesholm
Ämnesområde Biologi, Miljö och Hållbarhet
Språk Svenska
Läs mer
Nyttan av småskalig och decentraliserad livsmedelsproduktion

Kartlägg hur småskalig och decentraliserad livsmedelsproduktion bidrar till de globala målen.

Typ Uppdrag
Uppdragsgivare REKO-ring Lund
Plats Lund
Ämnesområde Miljö och Hållbarhet, Samhälle
Språk Engelska, Svenska
Läs mer
Nettodebitering – ett incitament för småskalig elproduktion?

Vilka konsekvenser hade det fått om Sverige, precis som länder som t.ex. Tyskland, valt att införa nettodebitering som styrmedel? Hade det kunnat skapa incitament för fler småskaliga elproducenter?

Typ Examensarbete
Uppdragsgivare Håkan Rasmusson Golf o Landbruk
Plats Lund
Ämnesområde Miljö och Hållbarhet, Samhälle
Språk Engelska, Svenska
Läs mer
Organisationers möjlighet att med kommunikation uppmuntra till smart vattenanvändning

Torra somrar har fått många att tänka till kring sin vattenanvändning men mer kan göras. Undersök hur vattenorganisationer kan uppmuntra privatpersoner till att spara på vatten genom kommunikation och nudging.

Typ Examensarbete
Uppdragsgivare Sydvatten
Plats Malmö
Ämnesområde Ekonomi och Kommunikation, Miljö och Hållbarhet, Psykologi och Beteende, Samhälle
Språk Svenska
Läs mer

Ladda in fler

+