Filter +

Typ av projekt

Ämnesområde

Språk

Aktivera filter
Hållbara investeringar på kommunnivå

Hur jobbar kommuner med hållbara investeringar och hur avgör man om en fond är hållbar eller inte?

Typ Praktik/VFU
Uppdragsgivare Ängelholms kommun
Plats Ängelholm
Ämnesområde Ekonomi och Kommunikation, Miljö och Hållbarhet
Språk Svenska
Läs mer
Kartläggning och analys av dagvattenrecipienter

Undersök hur vattendrag, diken, sjöar och kust i Ängelholm påverkas av dagvattenutsläpp och bidra till kommunens arbete med att minska belastningen på recipienterna.

Typ Examensarbete
Uppdragsgivare Ängelholms kommun
Plats Ängelholm
Ämnesområde IT och Teknik, Miljö och Hållbarhet
Språk Svenska
Läs mer
Kemikalier i gymnasieskolor

Praktikplatsen för dig som är intresserad av kemikalier i vår vardag och vill lära dig mer om kommuners miljöarbete.

Typ Praktik/VFU
Uppdragsgivare Lunds kommun
Plats Lund
Ämnesområde Miljö och Hållbarhet
Språk Svenska
Läs mer
Bioelektrokemiska system för energiutvinning

Undersök hur kemisk energi på ett miljösmart sätt kan omvandlas till elektricitet.

Typ Examensarbete
Uppdragsgivare HOME
Plats Helsingborg
Ämnesområde IT och Teknik, Kemi, Miljö och Hållbarhet
Språk Engelska, Svenska
Läs mer
Omstart för kommunikationen i ekobutik

Ta ett helhetsgrepp om Tant Gurkas kommunikation och skapa ett större intresse och medvetenhet om maten vi äter.

Typ Kursprojekt
Uppdragsgivare Tant Gurka
Plats Lund
Ämnesområde Ekonomi och Kommunikation
Språk Svenska
Läs mer
Simulering av tryck, temperatur och flöden

Simulera och analysera olika scenarier där tryck, temperatur och flöden varierar i en destillationsanläggning.

Typ Examensarbete
Uppdragsgivare AQUA-NOVA AB
Plats Kristianstad
Ämnesområde Energi, IT och Teknik, Kemi
Språk Engelska, Svenska
Läs mer
Kopparläckage i dricksvattenledningar

Fördjupa dig i vattenkemi och undersök hur VA SYD kan minska sin kemikalieanvändning för avhärdning av dricksvattnet vid Bulltoftaverket.

Typ Examensarbete
Uppdragsgivare VA SYD
Plats Malmö
Ämnesområde Kemi, Miljö och Hållbarhet
Språk Svenska
Läs mer
Komposterbara material till blomdekorationer

Ta reda på om vilka biologiskt nedbrytbara material som skulle kunna ersätta den marknadsledande produkten oasis för skapande av blomsterarrangemang

Typ Examensarbete
Uppdragsgivare Svenska kyrkan
Plats Malmö
Ämnesområde IT och Teknik, Produktutveckling
Språk Svenska
Läs mer
Omvärldsanalys – kan ozonvatten ersätta kemikalier?

Undersök om det finns några studier/försök då ozonvatten har ersatt kemikalier vid städning.

Typ Uppdrag
Uppdragsgivare Högevall
Plats Lund
Ämnesområde Kemi, Miljö och Hållbarhet
Språk Engelska, Svenska
Läs mer

Ladda in fler

+