Lediga projekt

Här finner du alla projekt som ännu inte är tillsatta.

Läs mer om hur det går till

Filter +

Typ av projekt

Ämnesområde

Språk

Aktivera filter
Driftsoptimering av fjärrvärmenät

Är fjärrvärme det bästa du vet? Missa då inte chansen att göra ditt exjobb för Energy Opticon, ett internationellt ledande företag inom energibranschen.

Typ Examensarbete
Uppdragsgivare Energy Opticon AB
Plats Lund
Ämnesområde Energi, IT och Teknik
Språk Engelska, Svenska
Läs mer
Produktionsoptimering hos kraftvärmeproducenter

Analysera produktionsoptimeringssystem med avseende på ekonomiska och miljömässiga vinster.

Typ Examensarbete
Uppdragsgivare Energy Opticon AB
Plats Lund
Ämnesområde Energi, IT och Teknik
Språk Engelska, Svenska
Läs mer
Simulering av oplanerade driftavbrott för kraftverk

Ett internationellt ledande företag inom energibranschen söker examensarbetare för simulering av oplanerade driftavbrott.

Typ Examensarbete
Uppdragsgivare Energy Opticon AB
Plats Lund
Ämnesområde Energi, IT och Teknik
Språk Engelska, Svenska
Läs mer
Laststyrning för fjärrvärmesystem

Ekonomisk och teknisk modellering av värmelaststyrning för fastigheter samt analys av möjligheterna att använda laststyrning i praktiken.

Typ Examensarbete
Uppdragsgivare Energy Opticon AB
Plats Lund
Ämnesområde Energi, IT och Teknik
Språk Engelska, Svenska
Läs mer
Utvärdering av prognosalgoritmer inom energibranschen

Hjälp ett internationellt ledande företag inom energibranschen att analysera och utvärdera olika prognosalgoritmer.

Typ Examensarbete
Uppdragsgivare Energy Opticon AB
Plats Lund
Ämnesområde Energi, IT och Teknik
Språk Engelska, Svenska
Läs mer
Hur slänger vi våra sopor? – En undersökning om rörelsemönster i vardagen

Nårab vill hjälpa sina kunder att få in källsortering av en ny avfallsfraktion i sina vardagsmönster. Hjälp Nårab att hitta vägar för att bryta vanemönster.

Typ Examensarbete, Praktik/VFU
Uppdragsgivare Nårab
Plats Hyllstofta, Klippan
Ämnesområde Psykologi och Beteende
Språk Engelska, Svenska
Läs mer
Flödesmodell för avfall

Hur kan Nårab visualisera det avfall och annat material som rör sig över Hyllstofta avfallsanläggning varje dag? Gör en skiss eller modell med alla de flöden som finns på området.

Typ Uppdrag
Uppdragsgivare Nårab
Plats Hyllstofta, Klippan
Ämnesområde IT och Teknik, Miljö och Hållbarhet
Språk Engelska, Svenska
Läs mer
Energioptimering av reningsverk

Hur kan Nårab optimera sitt reningsverk så att det tål att hantera dagens och framtida flöden? Kartlägg energibehovet och utveckla förslag på hur de kan förbättra anläggningen.

Typ Examensarbete, Kursprojekt
Uppdragsgivare Nårab
Plats Hyllstofta, Klippan
Ämnesområde Energi, IT och Teknik
Språk Engelska, Svenska
Läs mer
Bäljane å som recipient?

Hjälp Nårab att undersöka hur Bäljane å skulle klara av belastningen om företaget skulle släppa ut sitt renade yt- och lakvatten till ån.

Typ Examensarbete, Praktik/VFU
Uppdragsgivare Nårab
Plats Hyllstofta, Klippan
Ämnesområde Biologi, Miljö och Hållbarhet
Språk Engelska, Svenska
Läs mer

Ladda in fler

+