Filter +

Typ av projekt

Ämnesområde

Språk

Aktivera filter
Motivera till minskat avfall med soptömning on demand

Undersök hur NSR kan skapa beteendeförändring hos sina kunder och motivera dem till att öka källsorteringen och minska avfallet genom Soptömning OnDemand.

Typ Praktik/VFU
Uppdragsgivare NSR
Plats Helsingborg
Ämnesområde Psykologi och Beteende
Språk Svenska
Läs mer
Långsiktig kommunikationsstrategi

Utveckla en långsiktig kommunikationsstrategi samt ett digitalt kommunikationskoncept kopplat till Prisma som ett hållbart techhus.

Typ Kursprojekt
Uppdragsgivare Wihlborgs Fastigheter och Hetch
Plats Helsingborg
Ämnesområde Ekonomi och Kommunikation
Språk Svenska
Läs mer
Deponiväxter

Undersök vilka kväveälskande växter som passar för att odla på Filbornadeponin i Helsingborg.

Typ Uppdrag
Uppdragsgivare NSR
Plats Helsingborg
Ämnesområde Biologi, Miljö och Hållbarhet
Språk Engelska, Svenska
Läs mer
Fytoremidering för rening av kväve

Studera växters renande kraft mot markföroreningar. Går fytoremidering använda för rening av kväve så att det inte orsakar övergödning?

Typ Uppdrag
Uppdragsgivare NSR
Plats Helsingborg
Ämnesområde Biologi, Miljö och Hållbarhet
Språk Engelska, Svenska
Läs mer
Växter för kväverening  

Undersök om fytoremidering fungerar för rening av kväve och i så fall vilka växter som passar bäst att odla på en kväverik deponi.

Typ Praktik/VFU
Uppdragsgivare NSR
Plats Helsingborg
Ämnesområde Biologi
Språk Engelska, Svenska
Läs mer
Affärsutveckling – produkter och tjänster inom energibranschen

Hjälp ett nystartat energibolag att analysera produkter och tjänster på marknaden.

Typ Examensarbete
Uppdragsgivare Trelleborg Energi AB
Plats Trelleborg
Ämnesområde Ekonomi och Kommunikation, Energi, IT och Teknik
Språk Engelska, Svenska
Läs mer
Varumärkesbyggande från grunden – attribut och associationer

Hjälp ett nystartat energibolag att bygga ett starkt varumärke.

Typ Kursprojekt
Uppdragsgivare Trelleborg Energi AB
Plats Trelleborg
Ämnesområde Ekonomi och Kommunikation
Språk Svenska
Läs mer
Stimulera ett hållbart beteende hos barn

Komplettera en bankapp som riktar sig till barn med miljörelaterade uppgifter som barnen kan utföra.

Typ Uppdrag
Uppdragsgivare Smart Refill AB
Plats Helsingborg
Ämnesområde Miljö och Hållbarhet, Psykologi och Beteende
Språk Engelska, Svenska
Läs mer
Artrikedom i klippt och oklippt gräs – ett år senare

Undersök hur stor påverkan gräsklippning har på den biologiska mångfalden i stadsmiljön. Vad händer om vi slutar klippa våra gräsmattor så hårt?

Typ Praktik/VFU
Uppdragsgivare Lunds kommun
Plats Lund
Ämnesområde Biologi
Språk Svenska
Läs mer

Ladda in fler

+