Kursprojekt

Aktivitetsmiljöer till salu

Verksamhet

Med sitt ursprung i skogen har Utform länge arbetat för att erbjuda lättillgängligt uteliv för alla och genom sina robusta träprodukter skapar de utemiljöer där skogen får ta plats. Utform skapar produkter som uppmuntrar till aktivitet och rekreation utomhus. De erbjuder lekplatser och utegym till stadsmiljön och allt du kan tänka dig till naturområdena utanför staden, såsom tillgänglighetsleder, vindskydd, eldstäder, skyltar och informationstavlor, sopstationer och toaletter för vandringsleder och strövområden – allt i trä för att smälta in i naturen.

Till sina ordinarie produktkollektioner väljer Utform själva ut sitt virke från de sydvenska skogarna och huvudparten av produkterna är gjorda i lärk och ek. De anlitar sedan lokala snickerier som tillverkar produkterna och kunderna anlitar i sin tur företag som utför själva installationen. Kunderna är främst kommuner, länsstyrelser och stora byggföretag. För att möta efterfrågan från kunderna har Utform även börjat erbjuda ett sortiment som man kallar ”Urban lek”. Utform är återförsäljare till en tillverkare i Polen.

Utform är en del av PEAB-koncernen och har sin utgångspunkt på PEAB Center i Malmö, en miljö där de rör sig tillsammans med många andra bygg- och anläggningsverksamheter inom koncernen.

Uppgift

Utform vill stärka sin kommunikation gentemot potentiella kunder och andra intressenter. Bland annat vill företaget hitta ett sätt att på ett smidigare sätt kunna visa upp och förmedla känslan med sina produkter till sina kunder. Utform har funderat på om de kan ta fram mockup-bilder för att visa upp sina produkter i den miljö som kunden vill installera till exempel en lekplats i och på så sätt minska steget från idé till affär. Men är visuella inslag det bästa sättet för Utform att nå deras mål? Och om så, hur skulle de kunna skapa en modell för att arbeta med det?

I det här projektet kommer ni att tackla utmaningen hur Utform kan nå fram till potentiella kunder och få sina affärer att gå hela vägen till försäljning och ge tips på konkreta aktiviteter som de kan införa för att nå sina mål.

Uppdragsgivare Utform (PEAB)
Förkunskaper Du läser kursen Innovationsprojekt på Malmö universitet
Omfattning Projektet görs inom ramen för kursen Innovationsprojekt under 10 veckor.
Plats Malmö
Kontaktperson

Helena Ensegård
helena.e@miljobron.se
0706-353925