Examensarbete

Belysningens påverkan på biologisk mångfald

Verksamhet

Helsingborgs stad jobbar mot visionen att år 2035 vara en skapande, pulserande, gemensam, global och balanserad stad för både människor och företag. Staden ska vara spännande, attraktiv och hållbar och man är redan på god väg. Staden har blivit utnämnd till Sveriges miljöbästa kommun fyra år i rad och nu senast också utsedd till en av Europas mest innovativa städer för sitt arbete med att på nya sätt lösa samhällsutmaningar.

Stadens stadsbyggnadsförvaltning arbetar med frågor som berör allt från naturvård, klimatanpassning, kartproduktion, anläggning av våtmarker, hållbar stadsplanering och mycket mera.

Uppgift

I våra städer använder vi gärna belysning för att skapa trygga och trevliga miljöer. Något alla inte tänker på är dock att artificiell belysning kan skapa problem för djur och växter vilket i sin tur kan ha negativa effekter på den biologiska mångfalden och ekosystemfunktioner. Exempelvis kan nattaktiva djur bli stressade av för ljusa miljöer, insekters orienteringsförmåga kan störas och bytesdjur blir lättare för predatorer att upptäcka.

Projektet syftar till att undersöka och sammanfatta forskningen kring hur olika arter och olika ekosystem påverkas av artificiell belysning. Vilka typer av ljus stör (t.ex. frekvenser, varaktighet, riktning) och vilka arter riskeras att påverkas negativ i en svensk kontext? En översiktlig analys av hur belysningen i Helsingborg riskerar att störa den biologiska mångfalden kommer också att göra. På vilka ställen i staden riskerar naturlivet att påverkas negativt? Har du kunskaper inom GIS är det en fördel.

Slutgiltiga avgränsningar av projektet görs i samråd med handledaren på universitetet samt kontaktpersonen på staden. Både student och uppdragsgivare ska vara medvetna om att relevant akademisk förankring ska tillämpas i arbetet.

Uppdragsgivare Stadsbyggnadsförvaltningen, Helsingborgs stad
Förkunskaper Vi söker dig som läser biologi.
Omfattning Kandidatarbete, 15 hp
Plats Helsingborg
Kontaktperson

Madeleine Brask
madeleine@miljobron.se
0701-917141