Examensarbete

Betong + krossade vindkraftsblad - hur varierar egenskaperna?

Undersök hur inblandning av olika granulat från krossade vindkraftsblad påverkar betongens egenskaper..

Verksamhet

DIAB är en världsledande leverantör av kärnmaterial för kompositlösningar. Materialet kan liknas vid en lätt och stark skumplast som kan hittas över hela världen i applikationer såsom vindkraftverk, fritidsbåtar, flygplan och andra transportmedel. Den absolut största branschen är dock vindkraft, där man bl.a. använder DIAB:s material för att bygga upp vindkraftsbladen. Det starka och lätta kärnmaterialet har varit en förutsättning för att vi idag kan bygga så stora vindkraftverk.

DIAB har sex produktionsenheter runt om i världen. Enheterna ligger i Sverige (Laholm), Litauen, Italien, Ecuador, USA och Kina.

Uppgift

Betong, som idag är ett av våra mest använda byggnadsmaterialet, används i stora delar av samhället, i allt från höghus, villor och offentliga byggnader till broar och tunnlar. Under 2019 producerades dryg 6 milj kubikmeter betong i Sverige. Betong består av ballast (sten, grus, sand), cement och vatten. För att tillverka 1 m3 betong krävs 2 ton ballast, som ofta kommer från grus- och bergtäkter.

Vinktaftsindustrin står inför stora utmaningar när det kommer till att ta hand om de vindkraftsverk som inte längre är i bruk, ett särskilt stort problem är vindkraftsbladen som består av kompositmaterial. Idag läggs många på deponi.

Diab vill nu undersöka om man skulle kunna blanda in material från krossade vindkraftsblad samt spill från den egna produktionen av PVC (polyvinylklorid) i betongen för att skapa en lättviktsbetong. Granulaten skulle i så fall ersätta en del av den sand som normalt används.

Syftet med examensarbetet är att undersöka hur inblandning av olika former/storlekar på granulaten påverkar betongens egenskaper.  Exempel på egenskaper som kan analyseras är densitet, temperaturutveckling, hållfasthet, självuttorkning och kloridinträngning. Material i form av spill från produktionen av PVC samt krossade vindkraftsblad tillhandahålls av företaget.

Slutgiltiga avgränsningar görs i samråd med handledare på skolan samt kontaktperson på DIAB. Både student och företag ska vara medvetna om att relevant akademisk förankring ska tillämpas i arbetet.

 

Uppdragsgivare Diab International AB
Förkunskaper Vi söker dig som läser maskinteknik eller materialteknik.
Omfattning Examensarbete på kandidat- eller masternivå.
Plats Helsingborg
Kontaktperson

Malin Planander
malin@miljobron.se
0732-75 04 29

Övrig information

Reseersättning med kollektivtrafik inom Skåne