Examensarbete

Cirkulär ekonomi - ekonomiska, sociala och miljömässiga kostnader för nyinköp av kontorsmöbler vs. återbruk

Cirkulär ekonomi är högaktuellt, inte minst när det gäller kontorsmöbler, men hur stor är miljövinsten egentligen jämfört med nyproduktion?

Verksamhet

Simsalabim Förvandlingsdesign inspirerar till återanvändning genom kurser, inspirationstillfällen samt hållbara samarbeten och uppdrag. Kontoret och delar av förvandlingssortimentet finns i Höganäs. På uppdrag åt andra miljöföretag eller i samarbete med likasinnade har Simsalabim Förvandlingsdesign förvandlat många olika möbler och inredningsdetaljer. Allt som går att måla på, i princip! Kika in på hemsidan för att se några exempel.

På senare tid har kontorsmöblemang varit ett återkommande tema i uppdragen som Simsalabim Förvandlingsdesign tagit sig an. Ulrika har bl.a. varit projektledare för Helsingborgs stads Återbruk – en slags återbrukspool där stadens förvaltningar kan lämna in (och hämta) möbler de inte själva behöver så att de kan användas och återbrukas av andra. En del av det uppdraget resulterade i att inreda ett kontor hos Helsingborg stads miljöförvaltning endast med återbrukade möbler.

Uppgift

Det är inte helt enkelt att uppskatta den ekonomiska och miljömässiga nyttan med återbruk kontra nyinköp. Att köpa nytt innebär både en ekonomisk och en miljömässig kostnad i form av bland annat utsläpp under produktion. Denna kostnad kallas ibland ”det osynliga avfallet”. Avfall Sverige ger ett talande exempel: ”En smartphone väger mindre än 200 gram och levereras i en liten förpackning, men det uppstår hela 86 kilo avfall när den produceras. Det är alltså inte alltid det som syns som väger tyngst utan miljöpåverkan kan vara stor under tillverkningen.”

Att återbruka kostar också, men snarare i form av arbetstid och socialt engagemang än en direkt kostnad. Miljöpåverkan är också i regel mycket mindre än vid nyinköp. Frågan är hur dessa kostnader kan vägas emot varandra och hur mycket det går att vinna på att återbruka jämfört med att köpa nytt, med avseende på ekonomi och miljö? Vilka metoder kan användas för att uppskatta och beräkna sådana här kostnader? Är det möjligt att få en siffra på ett återbrukat kontorsmöblemang jämfört med ett nyinköpt möblemang? Uppgiften kan avgränsas genom att fokusera på ett par möbler, t.ex. skrivbord och kontorsstol.

Slutgiltiga avgränsningar görs i samråd med handledare på skolan samt kontaktperson på företaget. Både student och företag ska vara medvetna om att relevant akademisk förankring ska tillämpas i arbetet

 

Uppdragsgivare Simsalabim Förvandlingsdesign (samt Helsingborgs stad miljöförvaltning)
Förkunskaper Du läser miljövetenskap eller liknande utbildning och har intresse för cirkulär ekonomi.
Omfattning Examensarbetet genomförs på kandidatnivå 15 hp, men kan skapas upp för att passa som ett masterarbete 30 hp.
Plats Höganäs/Helsingborg
Kontaktperson

Madeleine Brask
madeleine@miljobron.se
0701 – 91 71 41

Övrig information

Uppdragsgivaren erbjuder ersättning för resorna som görs inom ramen för projektet.