Examensarbete

Cirkulära bioflöden – biokolens potential

Verksamhet

Helsingborgs stad jobbar mot visionen att år 2035 vara en skapande, pulserande, gemensam, global och balanserad stad för både människor och företag. Staden ska vara spännande, attraktiv och hållbar och man är redan på god väg. Staden har blivit utnämnd till Sveriges miljöbästa kommun fyra år i rad och nu senast också utsedd till en av Europas mest innovativa städer för sitt arbete med att på nya sätt lösa samhällsutmaningar.

Stadens stadsbyggnadsförvaltning arbetar med frågor som berör allt från naturvård, klimatanpassning, kartproduktion, anläggning av våtmarker, hållbar stadsplanering och mycket mera.

Uppgift

I Helsingborg utforskas om gräs och annat organiskt material från stadens parker kan vara en källa till biogas och biokol. Förhoppningen är att skapa ett lokalt cirkulärt flöde där biokolen som skapats återanvänds som jordförbättrare inom staden. Att mylla ner biokolen i odlingsjord skulle i den bästa av världar kunna ge både kraftigt ökade skördar och en kolsänka att räkna med. Frågan är hur stor potentialen för ett cirkulärt flöde är?

Examensarbetet kommer att analysera flöden och möjliga användningsområden för biokol på lokal skala. Det finns många frågor att djupdyka i. Åkermark och naturområden är två exempel där biokolen skulle kunna utnyttjas. Hur effektivt är det att plöja ner biokol på åkermarker - binder det mer koldioxid än vad processen i sig använder och hur stora är de jordförbättrande egenskaperna? Biokol kan också användas för att tillföra näring till nyskapade naturområden. Är biokol ett bra ”verktyg” för att skapa levande naturområden jämfört med andra metoder?

Slutgiltiga avgränsningar av projektet görs i samråd med handledaren på universitetet samt kontaktpersonen på staden. Både student och uppdragsgivare ska vara medvetna om att relevant akademisk förankring ska tillämpas i arbetet.

Uppdragsgivare Stadsbyggnadsförvaltningen, Helsingborgs stad
Förkunskaper Vi söker dig som läser ekosystemteknik, miljövetenskap, strategiskt miljöarbete, tillämpad klimatstrategi eller liknande utbildning.
Omfattning Masterarbete 30 hp.
Plats Helsingborg
Kontaktperson

Madeleine Brask
madeleine@miljobron.se
0701-91 71 41