Examensarbete

Den klimatsmarta kliniken

Var med och utveckla framtidens hållbara och klimatsmarta vård i ditt examensarbete.

Verksamhet

Primärvården Skåne är Region Skånes offentligt drivna primärvård. De ansvarar bland annat för de offentligt drivna vårdcentralerna, barnavårdscentralerna, barnmorskemottagningarna, ungdomsmottagningar och specialiserad pallativ vård. Totalt består primärvården av mer än 200 verksamheter över hela Skåne, både i städer och på de mindre orterna, och över 4000 personer arbetar i verksamheten.

Uppgift

I det här examensarbetet har du chans att hjälpa Region Skåne minska sin klimatpåverkan. Sjukvården är en given del av vårt samhälle – det är en omfattande verksamhet som bokstavligt talat är livsviktig men den påverkar också vår miljö och vårt klimat. Materialförbrukningen är stor, transporter sker hela tiden både av människor och material, läkemedel har i sig en miljöpåverkan, vårdcentraler och annan vård förbrukar energi och avfall skapas etc.

Stora insatser görs redan för att på olika sätt, i stort och smått, minska sjukvårdens miljö- och klimatpåverkan och mer kan göras. I primärvården vill man nu fokusera på klimatpåverkan från vårdcentraler. Målet med examensarbetet är att ta ett helhetsgrepp och undersöka hur vi kan skapa klimatsmarta vårdcentraler. En analys ska göras av hur klimatpåverkan från en vårdcentral ser ut, vilka är de kritiska processerna när det gäller klimatpåverkan och vilka koldioxidutsläpp vi kan minska genom att vidta nya åtgärder. Något som i tidigare studier visats sig ha stor betydelse är att effektivisera patientbesök/flöden. På så sätt minskas t.ex. materialåtgång och transporter. I arbetet kommer därför denna aspekt att studeras mer ingående.

Andra regioner, bl.a. Region Värmland driver liknande initiativ så inom ramen för examensarbetet får intervjuer eller liknande också gärna göras med dessa parter för att skapa en bild av det nuvarande kunskapsläget på området.

Slutsatserna från arbetet kommer bli en del av hur vi utvecklar vår framtida hållbara primärvård. De slutgiltiga avgränsningarna görs i samråd med handledare på skolan samt kontaktperson på Region Skåne. Både student och uppdragsgivare ska vara medvetna om att relevant akademisk förankring ska tillämpas i arbetet.

Uppdragsgivare Region Skåne (primärvården)
Förkunskaper Läser strategiskt miljöarbete, tillämpad klimatstrategi, ekosystemteknik med inriktning mot miljösystem eller motsvarande utbildning.
Omfattning Masterarbete 30 hp.
Plats Lund
Kontaktperson

Madeleine Brask
madeleine@miljobron.se
0701-91 71 41

Övrig information

Uppdragsgivaren erbjuder reseersättning för resor inom Skåne.