Examensarbete

Driftsoptimering av fjärrvärmenät - drift i praktiken

Är fjärrvärme det bästa du vet? Missa då inte chansen att göra ditt exjobb för Energy Opticon, ett internationellt ledande företag inom energibranschen.

Verksamhet

Energy Opticon AB är ett internationellt ledande företag för utveckling och leveranser av specialprogramvaran Energy Optima 3 till energiföretag. Programvaran innehåller prognoser för energiförbrukningar, optimering av energiproduktion och elhandel. Användande av programvaran resulterar oftast i betydande förbättringar i ekonomi och miljö. Energy Optima 3 är ett välkänt begrepp i branschen i stora delar av Europa, och är installerat hos ett stort antal energiföretag i Sverige, Danmark, Finland, Tyskland, Schweiz, Polen och Frankrike. Företaget, vars huvudkontor finns på Ideon Science Park i Lund, har mångårig erfarenhet av att ta emot examensarbetare.

Uppgift

Examensarbetet går ut på att analysera:

  • Fjärrvärmenät avseende uppbyggnad, produktionsanläggningar, överföringsbegränsningar mellan olika delar av fjärrvärmenät och värmeförluster vid olika vattentemperaturer
  • Principer för styrning av/mot fjärrvärmenätet.
  • Hur värmeproducenter i dagsläget arbetar praktiskt med driften mot fjärrvärmenät med avseende på kraftvärmeproduktion, fram- och returledningstemperaturer, tidsfördröjningar, vattenflöde, diff.tryck och pumpstationer
  • Möjligheter och begränsningar för att omvandla produktionsplaner för fjärrvärme till verklig drift.
  • Möjligheter och begränsningar att utveckla utnyttjandet av Energy Optima 3 i det dagliga driftsarbetet mot styrning av fjärrvärmenätet.

Konkreta analyser och intervjuer görs från våra kunders anläggningar och dess personal. Litteraturstudier ingår. Energy Opticon tillahandahåller information och mätdata från deras kunders fjärrvärmesystem och produktionsanläggningar, handledare samt programvara för modellering och ekonomisk samoptimering av produktion och drift av fjärrvärmenät.

Slutgiltiga avgränsningar görs i samråd med handledare på skolan samt kontaktperson på företaget. Både student och företag ska vara medvetna om att relevant akademisk förankring ska tillämpas i arbetet

Uppdragsgivare Energy Opticon AB
Förkunskaper Vi söker dig med goda kunskaper i energiteknik, reglerteknik och fjärrvärmesystem samt med tillräcklig nivå på datorkompetens och programvara, t ex Matlab och Excel.
Omfattning Examensarbete för 1-2 studenter på masternivå, 30 hp
Plats Lund
Kontaktperson

Malin Planander
malin@miljobron.se
0732-75 04 29

Övrig information

Företaget söker dig som matchar företagets grundvärderingar: Vara en team-player, ta ansvar för resultat, vara öppen och rättfram, vara positiv och vänlig, ta initiativ, sträva efter kompetens och struktur samt vara serviceinriktad.