Kursprojekt

Employer branding – om en felfri dag på jobbet, inte bara ”alla rätt”

Verksamhet

SiB Solutions är ett logtech-bolag som erbjuder företag intelligenta video-tjänster och AI för felfri logistik. Tjänsterna, som används både inom business-to-business och business-to-consumer, hjälper företag att undvika fel i logistiken både i realtid och proaktivt. Det kan t.ex. vara att säkerställa att ett e-handelspaket packas med rätt varor och lastas till rätt transportör. Felfri logistik är bra för kunder, företag och för miljön.

SiB Solutions är grundat av experter inom logistik och teknik som under flera år såg samma problem upprepa sig i alla företag och logistikupplägg. Genom att kombinera beprövad teknik såsom video med mer banbrytande teknik såsom AI, IIoT och intelligent videoanalys har företaget gjort det möjligt att både åtgärda och förebygga de här problemen. Företaget, med bas på Ideon i Lund, är ett scale up på väg att "go global".

Några exempel på SiB Solutions kunder är välkända namn såsom PostNord TPL, Nowaste Logistics och Bileko Car Parts.

Uppgift

I SiB Solutions, som är i en expansiv fas, tar kommunikationen allt större plats och den blir även viktigare ur ett employer branding-perspektiv och för den interna företagskulturen. Det finns etablerade värdeord som guidar.

SiB Solutions kommunicerar att de möjliggör felfri logistik, eller på engelska: enabling flawless logistics. Det är ett aktivt val att kommunicera ”felfri och 0% fel” istället för ”alla rätt”. Nu är företaget nyfikna på hur skillnaden mellan en felfri dag på jobb (t.ex.) skiljer sig åt från en ”bra dag på jobbet”. Gör den det? Hur ser skillnaden i så fall ut och kan den skillnaden användas i employer branding och arbetet med företagskultur?

Förhoppningen är att projektet ska djupdyka i employer branding-perspektivet och leka med skillnaden mellan alla rätt (checked all boxes) och flawless.

Arbetet är tänkt att mynna ut i en kommunikationsstrategi med tillhörande kommunikationsmaterial (t.ex illustrationer, bilder/kollage, inlägg i sociala medier) som kan användas i intern kommunikation för att väcka tankar kring företagskultur och i kommunikationen utåt. Ambitionen är att input från medarbetare, team och avdelningar ska finnas med i arbetet. SiB Solutions står för Seeing is believing, därför är visuell kommunikation prio 1.

Uppdragsgivare SiB Solutions
Förkunskaper Läser kursen Projektledning i digitala miljöer på Campus Helsingborg
Omfattning Kursprojekt i kursen Projektledning i digitala miljöer
Plats Lund
Kontaktperson

Madeleine Brask
madeleine@miljobron.se
0701-91 71 41

Övrig information

SiB Solutions har engelska som arbetsspråk men kontaktpersonen i projektet talar svenska. Kommunikationsmaterialet och rapporten som tas fram under projektet ska vara på engelska, men kommunikationen med kontaktpersonen kan ske på svenska.

SiB Solution erbjuder reseersättning för resor som görs inom ramen för projektet.