Kursprojekt

Marknadsföringskampanj för cirkulär inredning och design

Verksamhet

SCANDINAVIA FORM är en inredningsdesignstudio som skapar inredning som tänjer gränserna på skandinavisk stil. I sin studio i Malmö samarbetar konstnärer och designers lokalt och runt om i världen.

SCANDINAVIA FROM utvecklar design som ”går tillbaka till ursprunget” och med naturen som inspirationskälla. Det hela började med att designers testade att experimentera med skandinavisk design och de har nu flera agenter och återförsäljare runt om i världen.  De har framför allt två olika inredningsdetaljer – en vas kallad Consilium och en annan typ av vas som kallas Glasilium.

SCANDINAVIA FORM har en webbutik där man direkt kan beställa vaserna. I dagsläget finns agenter i Sverige, Nederländerna, Norge och Japan. Återförsäljare som till exempel butiker finns i länderna – Frankrike, Nederländerna, Japan, Österrike, Danmark, Tyskland, Italien, Schweiz, Kina, Israel, Korea och Australien.

Bakgrund

I nuläget tillverkar SCANDINAVIA FORM många upplagor av varje vas och har återförsäljare av vaserna i flera länder. Eva Levin är en av design-och formgivarna och hon skulle vilja skapa produkter som är tillverkade i mindre skala och av återbrukat material. En av hennes idéer är att skapa nya saker ifrån återvunnen plast.

Planen är att inledningsvis designa och tillverka de nya produkterna i mindre upplagor för att med tiden arbeta mot målet att alla SCANDINAVIA FORMs produkter blir tillverkade med cirkuläritet i åtanke. Avsikten är att föremålen med tiden ska kunna tas tillbaka av både återförsäljarna och SCANDINAVIA FORM för att därigenom kunna skapa en sluten och helt cirkulär affärsmodell.

Uppgift

SCANDINAVIA FORM är redo att börja sin resa mot att etablera sig som ett mer hållbart företag med fokus på cirkuläritet. I nuläget arbetar företaget med att dels definiera sin nya hållbarhetsprofil, dels med utvecklingen av varumärket. Ett viktigt steg i att kunna identifiera sitt värdeerbjudande är att bättre förstå sina kunder och hur man på bästa sätt ska nå ut med sina varor.

Som ett viktigt steg i att kommunicera och etablera den nya riktningen hos företaget önskar SCANDINAVIA FORM en marknadsundersökning för att identifiera och förstå målgrupperna de vänder sig till och sedan en kampanj för lanseringen av deras nya cirkulära produkter.

Hur kan SCANDINAVIA FORM nå ut till sina kunder? Hur ska de kommunicera sig själva, företaget, och deras varumärke för att attrahera rätt målgrupper?

Slutgiltiga avgränsningar görs i dialog med kontaktperson på företaget.

Uppdragsgivare SCANDINAVIA FORM
Förkunskaper Du läser kursen Marknadsföringspsykologi och inflytande på Lunds universitet.
Omfattning Projektet görs inom ramen för kursen Marknadsföringspsykologi och inflytande.
Plats Malmö
Kontaktperson

Frida Hansson
0760345141
frida@miljobron.se