Examensarbete

Utvärdering av prognosalgoritmer inom energibranschen

Hjälp ett internationellt ledande företag inom energibranschen att analysera och utvärdera olika prognosalgoritmer.

Verksamhet

Energy Opticon AB är ett internationellt ledande företag för utveckling och leveranser av specialprogramvaran Energy Optima 3 till energiföretag. Programvaran innehåller prognoser för energiförbrukningar, optimering av energiproduktion och elhandel. Användande av programvaran resulterar oftast i betydande förbättringar i ekonomi och miljö. Energy Optima 3 är ett välkänt begrepp i branschen i stora delar av Europa, och är installerat hos ett stort antal energiföretag i Sverige, Danmark, Finland, Tyskland, Schweiz, Polen och Frankrike. Företaget, vars huvudkontor finns på Ideon Science Park i Lund, har mångårig erfarenhet av att ta emot examensarbetare.

Uppgift

Examensarbetet går ut på att analysera:

  • Metoder för prognostisering av fjärrvärmelast. Energy Opticon tillhandahåller olika metoder som ska analyseras.
  • Nödvändig data för att kunna skapa fjärrvärmelastprognoser. Energy Opticon förser studenten/studenterna med för projektet aktuell data.
  • Jämföra och utvärdera olika prognosalgoritmer. Energy Opticon förser studenten/studenterna med relevanta prognosalgoritmer
  • Hur prognoserna kan användas för optimering i Energy Optima 3.

Inom ramen för examensarbetet kommer litteraturstudier samt praktiska övningar att genomförs. Företaget tillhandahåller programvara för modellering och optimering samt praktiska testfall.

Slutgiltiga avgränsningar görs i samråd med handledare på skolan samt kontaktperson på företaget. Både student och företag ska vara medvetna om att relevant akademisk förankring ska tillämpas i arbetet.

 

 

Uppdragsgivare Energy Opticon AB
Förkunskaper Vi söker dig med mycket goda kunskaper i matematisk statistik och med tillräcklig nivå på datorkompetens och programvara (t ex Matlab och Excel). Du ska ha intresse för energiteknik och energiprocesser och god förmåga inom matematisk modellering. Vi tror att du läser Teknisk matematik, Teknisk fysik eller annan för projektet relevant utbildning.
Omfattning Examensarbete för 1-2 studenter på masternivå, 30 hp.
Plats Lund
Kontaktperson

Malin Planander
malin@miljobron.se
0732-75 04 29

Övrig information

Företaget söker studenter som matchar företagets grundvärderingar: Vara en team-player, ta ansvar för resultat, vara öppen och rättfram, vara positiv och vänlig, ta initiativ, sträva efter kompetens och struktur samt vara serviceinriktad.