Uppdrag

Flödesmodell för avfall

Hur kan Nårab visualisera det avfall och annat material som rör sig över Hyllstofta avfallsanläggning varje dag? Gör en skiss eller modell med alla de flöden som finns på området.

Verksamhet

Norra Åsbo Renhållnings AB, också kallat Nårab, är ett kommunalt bolag som sköter renhållningen i Klippans, Perstorps och Örkelljunga kommun. Företaget har hand om allt inom insamling av avfall från hushåll och industrier, men även arbetet på avfallsanläggningen i Hyllstofta och skötsel av återvinningscentraler i området.

Uppgift

På anläggningen i Hyllstofta inkommer det dagligen nytt avfall som hanteras, lagras eller fraktas vidare igen. Dessutom kommer det in andra flöden till anläggningen, såsom nederbörd, samtidigt som de olika ytorna påverkar omgivningen genom till exempel lakvatten och luftutsläpp. Kort och gott så rör sig många olika material och ämnen på Hyllstofta, vilket bildar ett stort nätverk av flöden inom samt in och ut från anläggningen.

Nårab skulle vilja få en tydlig bild av alla de flöden som rör sig över anläggningen. Projektet syftar till att ta fram en ritning eller en modell över Hyllstofta, med ingående och utgående flöden av avfall och andra material till respektive yta på anläggningen. Ritningen eller modellen ska kunna användas för Nårab att få en överblick och kommunicera sin verksamhet både internt och externt. Om projektet resulterar i en modell snarare än en ritning så kan även värden på ut- och ingående material vid varje yta, så att Nårab i senare skede kan identifiera hur eventuella åtgärder på en specifik yta kan påverka flödena över anläggningen.

Uppdragsgivare Nårab
Förkunskaper Vi söker dig med teknisk eller naturvetenskaplig bakgrund som är intresserad av avfall och modeller.
Omfattning Uppdraget genomförs utöver studierna och du som student förväntas lägga 10-20 timmar på uppgiften som fördelas fritt under en månad från det att uppdraget påbörjas. Det här uppdraget är utformat för 1-2 studenter, sök gärna tillsammans med en kompis/kompisar. Om du anmäler dig ensam kommer Miljöbron att försöka para ihop dig med en annan sökande.
Plats Hyllstofta, Klippan
Kontaktperson

Helena Ensegård
helena.e@miljobron.se
0706-35 39 25

Övrig information

Uppdragsgivaren erbjuder reseersättning för resor med kollektivtrafiken inom Skåne.