Examensarbete

Förbättrad avfallshantering för köpcenter

 

Verksamhet

Nova Lund är ett shoppingcenter som slog upp portarna 2012. Med över 60 butiker och restauranger hittas allt du kan tänkas behöva. Här finns allt inom mode, litteratur, teknik och diverse accessoarer. Med sina 26 000 kvm har Nova Lund kommit att bli en populär mötesplats och köpcenter med ca 3,4 miljoner besökare årligen, beläget i ett område med många andra kringliggande verksamheter.

Uppgift

Nova Lund är ett stort köpcenter där det finns ett brett utbud av varor och produkter. Detta medför att en hel del avfall genereras i form av använda förpackningar men även andra restprodukter. I nuläget tas avfallet omhand men det finns en osäkerhet kring avfallshanteringens värdekedja och på vilket sätt den skulle kunna förbättras.

Projektet kommer att genomföras i två steg där första delen handlar om att kartlägga den historiska och nuvarande avfallshanteringen. Nova Lund behöver hjälp med att kartlägga hur avfallet har tagits omhand från öppningen 2012 och fram tills idag. Hur ser avfallshanteringen och fraktioneringen ut av avfallet i de olika butikerna? Finns det ett gemensamt system och omhändertagande av avfall?

Som ett andra steg bör det undersökas hur köpcentret vidare kan möjliggöra bättre samordnad avfallshantering mellan de olika butikerna och ifall köpcentret kan anlägga flera avfallsstationer där avfallet systematiskt kan fraktioneras? Nova Lund skulle önska att en del av examensarbetet undersökte huruvida avfallsstationerna kan möjliggöra ”industriell symbios” mellan butikerna och restaurangerna på Nova Lund. En sådan lösning skulle innebära att butikerna gemensamt kan ta hand om avfallet på ett bättre sätt och att en aktörs avfall blir den andras resurs. På detta sätt skulle köpcentret få mer kontroll över avfallet och dessutom öka andelen som kan bli återanvänt och återcirkulera.

Projektet kan genomföras som examensarbete på kandidat och masternivå. Slutgiltiga avgränsningar för examensarbetet sätts i samråd med handledare på skolan och kontaktperson på Nova Lund.

Uppdragsgivare Nova Lund
Förkunskaper Vi söker dig som läser en utbildning inom miljö och hållbarhet. Du kan läsa programmet inom miljövetenskap vid Lunds universitet eller ekosystemteknik vid LTH
Omfattning Examensarbete på kandidat- magister- eller masternivå
Plats Lund
Kontaktperson

Frida Hansson
frida@miljobron.se
0760345141

Övrig information

Reseersättning med kollektivtrafik om du reser från någonstans i Lund eller Malmö