Examensarbete

Framtida risker och sårbarheter för fjärrvärmenät

Verksamhet

Öresundskraft ägs av Helsingborgs stad och är ett av Sveriges större energibolag med 400 medarbetare och 125 000 kunder. Kärnverksamhet är försäljning och distribution av energi (el, fjärrvärme, gas och fjärrkyla) samt kommunikationslösningar och försäljning av fordonsgas. Öresundskraft har egen produktion av fjärrvärme, fjärrkyla och el. Dessutom äger de stadsnätet i Helsingborg och arbetar med utvecklingen av bredbandsinfrastrukturen. ”Energi för en bättre värld. Kraft för regionen” är Öresundskrafts vision och under en lång tid har företaget arbetat för att skapa energi utifrån restprodukter och förnybara källor.

Uppgift

Öresundskrafts fjärrvärmenät når ut till drygt 14000 kunder som består av allt från villahushåll till stora industrier. För att vara förberedda inför framtida driftstopp som kan orsakas av tekniska fel, ombyggnationer, olyckor mm. vill bolaget redan nu undersöka hur fjärrvärmenätet skulle påverkas vid större incidenter. Ett antal scenarier ska tas fram i dialog med Öresundskraft och därefter ska en analys göras av hur nätet påverkas vid de olika scenariorna. Hur påverkas flöde, leveransförmåga och temperatur? Är några kunder extra utsatta?

Slutgiltiga avgränsningar görs i samråd med handledare på skolan samt kontaktperson på företaget. Både student och företag ska vara medvetna om att relevant akademisk förankring ska tillämpas i arbetet.

 

Uppdragsgivare Öresundskraft
Förkunskaper Vi tror att du läser Teknisk fysik, Ekosystemteknik med energiinriktning, Maskinteknik med inriktning mot energiteknik, Elektroteknik eller liknande utbildning.
Omfattning Kandidat- eller masterarbete, 15-30 hp.
Plats Helsingborg
Kontaktperson

Madeleine Brask
madeleine@miljobron.se
0701 – 91 71 41