Examensarbete, Kursprojekt

Funktionsbeskrivning och utveckling av styrsystem

Verksamhet

Sysav tar hand om och återvinner avfall från hushåll i södra Skåne. Bolaget strävar efter att återvinna så mycket som möjligt och av avfallet som de tar emot idag återvinns 98 % antingen som material eller energi. Sysav ägs av 14 skånska kommuner (Burlöv, Kävlinge, Lomma, Lund, Malmö, Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Staffanstorp, Svedala, Tomelilla, Trelleborg, Vellinge och Ystad).

Uppgift

Sysavs avdelning för farligt avfall har en vattenreningsanläggning där slam och oljeförorenat vatten renas genom filtrering i olika separationssteg. Styrsystemet i vattenreningen har några år på nacken och står nu inför en större uppdatering. I dagsläget är systemet uppbyggt med en centralenhet samt flera stand-alone anläggningar som endast kommunicerar med varandra genom centralanläggningen. Anläggningen är byggd i etapper och inte särskilt väldokumenterad så ett första steg kommer att vara att dokumentera nuläget. Uppgiften består att göra en funktionsbeskrivning över hur styrningen på anläggningen fungerar idag och dess komponenter. Samt ta fram förslag på hur den skulle kunna automatiseras för att systemet ska fungera så effektivt som möjligt i framtiden. Förslagen är tänkta att ligga till grund för uppgraderingen och under projektet kommer ni även ha dialog med ÅF som tidigare jobbat med systemet och som också kommer att vara involverade i uppdateringen.

Slutgiltiga avgränsningar görs i samråd med handledare på skolan samt kontaktperson på bolaget. Både student och uppdragsgivare ska vara medvetna om att relevant akademisk förankring ska tillämpas i arbetet.

 

Uppdragsgivare Sysav Industri AB
Förkunskaper Vi söker dig som är bekant med programmering och som även har processkunskap, alternativt tvärtom. Du tror du läser elektroteknik med inriktning mot automation, maskinteknik eller liknande utbildning.
Omfattning Examensarbete 22,5-30 hp eller som projekt i kursen Projekt i Automation.
Plats Malmö
Kontaktperson

Madeleine Brask
madeleine@miljobron.se
0701-91 71 41

Övrig information

Reseersättning inom Skåne.