Kursprojekt

Hur används rapskakan?

Verksamhet

NSR AB (Nordvästra Skånes Renhållning AB) har som uppgift att arbeta för avfallsförebyggande samt att samla in och ta hand om avfall och återvinningsmaterial på bästa sätt med hänsyn till miljö, arbetsmiljö, teknik och ekonomi. Bolaget ägs av de sex nordvästskånska kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Åstorp och Ängelholm. Huvudanläggningen ligger i Helsingborg och det är där som merparten av avfallet hanteras.

Bakgrund

NSR är delaktiga i ett forskningsprojekt som handlar om att hitta metoder för att ta fram hållbara spånplattor av trädgårdsavfall – en restprodukt som idag oftast används till antingen värmeutvinning eller förmultnas till jordförbättringsmedel. Båda de nuvarande användningsområdena ligger långt ner i EU:s avfallshierarki, men om man skulle kunna hålla trädgårdsavfallet högre upp i avfallstrappan, exempelvis i form av ett byggmaterial, för att sedan förmultna det och utvinna näringsämnena långt in i framtiden så är det ett stort steg för att skapa en mer cirkulär ekonomi.

Traditionellt så används syntetiskt lim med hälsofarliga ämnen såsom formaldehyd för att binda ihop träfliset i spånplattor. För att skapa en produkt som ska kunna förmultnas och använda i exempelvis jordbruket i framtiden krävs att spånplattorna enbart innehåller miljö- och hälsovänliga ämnen och håller en god kvalitet på näringsinnehållet när de väl bryts ner. I forskningsprojektet har därför alternativa bindemedel undersökts. Bland annat har proteinet från den restprodukt som blir över när man pressar rapsolja (sk rapsfrökaka) testats som bindemedel – med gott resultat. Men för att slutprodukten ska bli hållbar på riktigt så krävs ju också att materialet i spånplattorna inte konkurrerar med andra viktiga användningsområden. För rapsfrökakan skulle ett sådant konkurrerande användningsområde exempelvis kunna vara djurfoder.

Uppgift

Det här projektet går ut på att i ett första steg kartlägga hur rapsfrökakan används idag. Vilka användningsområden har rapsfrökakan och hur ser potentialen ut för avsättningsmöjligheter i stor skala? Finns det olika typer av rapsfrökaka och används i så fall de olika typerna till olika ändamål? Hur stor del av den rapsfrökaka som produceras går till exempelvis djurfoder, biogas, kompost osv?

I ett andra steg undersöks potentialen för att minska växthusgaser när rapsfrökakan används för att skapa ett ”grönt” limsystem, istället för de konventionella användningsområdena som undersöktes i steg ett. Hur mycket växthusgasutsläpp orsakas av att rapsfrökakan används för de olika ändamålen?

I det här projektet kommer ett stort fokus ligga på att hitta och analysera statistik, samla information om användningen av rapsfrökakan från experter, intresse- och branschorganisationer och givetvis från forskningen.

Uppdragsgivare NSR
Förkunskaper Du läser en master i Miljövetenskap
Omfattning Projektet görs inom ramen för kursen Tillämpad miljövetenskap
Plats Helsingborg
Kontaktperson

Helena Ensegård
helena.e@miljobron.se
0706-353925