Kursprojekt

Hur ska vi kommunicera externt?

Hjälp Pumex att utveckla sin externa kommunikation med syftet att göra varumärket mer känt på marknaden.

Verksamhet

AB Pumex är återförsäljare av pimpsten, ett oorganiskt material som länge har använts som odlingssubstrat då den innehåller höga halter av kisel (Si) som skyddar plantan mot svampar, bakterier och insekter. Pimpsten är ett varaktigt och hållbart material som inte bryts ner och stenen ser nästan ut som en tvättsvamp på ytan och är full av rundade hålrum. Pumex pimpsten har en unik vattenhållande förmåga och mycket goda syrehållande egenskaper. Detta innebär att växtens rötter alltid har god tillgång till luft och vatten.

Pumex pimpsten säljs i fraktionerna fin, medel, grov och plantera. Exempel på användningsområden är fotbollsplaner, professionell tomat- och gurkodling, planteringskärl och i gropar vid etablering av större träd och buskar.

Uppgift

Med över 25 års erfarenhet av att använda pimpsten som växtsubstrat är Pumex den aktör på den svenska marknaden som har längst erfarenhet av materialet. Trots detta brottas företaget med att de fortfarande är en relativt okänd aktör på marknaden och de upplever att deras konkurrenter har lyckats kommunicera och etablera sina varumärken på ett bättre sätt än vad de själva gjort. I dagsläget marknadsför sig Pumex främst genom sin hemsida www.pumex.se samt genom att delta på en rad mässor runt om i Sverige. Då mässdeltagandet tar mycket tid i anspråk samt är ett relativt kostsamt sätt att marknadsföra sig har företaget bestämt sig för att under året dra ner på antalet mässor de deltar på. Pumex använder sig i dagsläget inte av några sociala medier utan har tryckt upp en enklare broschyr som de använder i marknadsföringssyfte.

Företaget ställer nu frågan ”Hur ska vi kommunicera externt för att göra vårt varumärke mer känt på marknaden?” Företagets kunder är enbart andra företag varför ett B2B-perspektiv ska tillämpas i projektet.

 

Uppdragsgivare AB Pumex
Förkunskaper Vi söker dig som läser kursen Kommunikationsdesign i digitala landskap
Omfattning Kursprojekt i kursen Kommunikationsdesign i digitala landskap
Plats Bjärred (Lomma)
Kontaktperson

Malin Planander
malin@miljobron.se
0732-75 04 29

Övrig information

Uppdragsgivaren betalar reseersättning för resor med kollektivtrafiken inom Skåne.