Examensarbete, Praktik/VFU

Hur slänger vi våra sopor? - En undersökning om rörelsemönster i vardagen

Nårab vill hjälpa sina kunder att få in källsortering av en ny avfallsfraktion i sina vardagsmönster. Hjälp Nårab att hitta vägar för att bryta vanemönster.

Verksamhet

Norra Åsbo Renhållnings AB, också kallat Nårab, är ett kommunalt bolag som sköter renhållningen i Klippans, Perstorps och Örkelljunga kommun. Företaget har hand om allt inom insamling av avfall från hushåll och industrier, men även arbetet på avfallsanläggningen i Hyllstofta och skötsel av återvinningscentraler i området.

Uppgift

Hur bryter man vanemönster i vardagen? Det är en fråga vi kan ställa oss så fort vi vill uppnå en beteendeförändring. Det är också något som Nårab undrar över när de planerar att införa sortering av en ny avfallstyp, mjukplast, i deras kommuner. Idag möjliggör Nårab bostadsnära sortering av tidningar, pappersförpackningar, glas, metallförpackningar och förpackningar i hårdplast och matavfall genom ett så kallat fyrfackssystem. Systemet är uppbyggt genom att avfallskärlen är uppdelade i flera fack, så att flera avfallstyper kan slängas i samma soptunna.

Införande av mjukplastsortering skulle innebära att de måste göra en ny fackindelning i avfallskärlen. Det betyder också att kunderna måste slänga sitt avfall i ett annat fack än vad de är vana vid. Därav frågan: Hur bryter man vanemönster? Projektet syftar i ett första steg till att undersöka hur våra vardagsvanor fungerar med fokus på vanor vi har i hemmet. Hur uppstår specifika rörelsemönster, såsom var vi placerar olika föremål (t ex avfall)? Vad händer när vi försöker bryta sådana vanor och vad kan vi göra för att göra det lättare att ändra rörelsemönster?

I nästa steg ska arbetet fokusera specifikt på Nårabs flerfackssystem och undersöka vad företaget kan göra för att underlätta för sina kunder att lägga avfallet i rätt fack. Räcker det med enbart information om införandet? Eller måste de arbeta med till exempel färger, former, placering eller annan utformning för att det ska bli lättare att göra rätt i det nya systemet?

Uppdragsgivare Nårab
Förkunskaper Vi söker dig som läser Beteendevetenskap eller liknande utbildning.
Omfattning Projektet genomförs som kandidatarbete, 15 hp, alternativt som praktik eller VFU.
Plats Hyllstofta, Klippan
Kontaktperson

Helena Ensegård
helena.e@miljobron.se
0706-35 39 25

Övrig information

Uppdragsgivaren erbjuder reseersättning för resor med kollektivtrafiken inom Skåne.