Uppdrag

Klimatväxling och digitalisering - hur designas en bra upplevelse?

Vill du bidra med idéer och kunskap kring vad man ska tänka på när ett användarvänligt och inspirerande workshopmaterial ska designas?

Verksamhet

Klimatväxling i Skåne är ett flerårigt projekt som drivs av Region Skåne i samarbete med flera aktörer i Skåne. I projektet arbetar Region Skåne för att ta fram metoder och verktyg som hjälper organisationer och företag att ta fram och skräddarsy en egen klimatväxlingsmodell i sin organisation. Dessa verktyg läggs upp på Regionens webbsida och är gratis för alla att använda sig av. Klimatväxling som metod har vuxit mycket i Sverige de senaste 10 åren. Det är som en sorts klimatkompensation inom den egna organisationen. Organisationen lägger på en klimatavgift på de tjänsteresor som orsakar stora utsläpp (oftast flyg och resor med privat bil) och använder sedan pengarna till åtgärder som underlättar för medarbetarna att välja hållbara tjänsteresor eller distansmöten. Resultaten visar att organisationer som inför klimatväxlingsmodeller minskar både utsläpp och kostnader från sina tjänsteresor med 10-50 procent! I projektet vill Region Skåne sprida kunskap om klimatväxling och underlätta för så många som möjligt att införa det i sina organisationer. Mer info finns på www.skane.se/klimatvaxling

Uppgift

Ett av verktygen som Region Skåne har tagit fram i projektet är ett fysiskt workshopmaterial. Det är tänkt att användas av organisationer – både offentliga organisationer såsom kommuner och privata företag – som vill skräddarsy en klimatväxlingsmodell för sin organisation. I workshopen ska en grupp personer på företaget diskutera sig fram till vilka färdslag de vill införa klimatavgift på, hur stor avgiften ska vara och vad de sedan ska använda pengarna till. Region Skåne har i projektet tagit fram en handledning och ett fysiskt material i form av ett brädspel för att kunna genomföra workshopen där deltagarna sitter samlade runt ett bord.

Nu önskar Region Skåne digitalisera denna workshop och vill ha tankar, tips och idéer hur en digital version på bästa sätt ska läggas upp och se ut. Vad är viktigt att tänka på för att få ett digitalt workshopmaterial så tydligt, lättanvänt och tilltalande som möjligt för användarna? På vilket sätt kan man lägga upp det för att både få med information om olika valmöjligheter, tips/goda exempel på hur andra organisationer valt att göra och få dem att enkelt få en överblick på vad de ska välja mellan? Hur kan det utformas så att deltagarna efteråt kan få med sig en enkel och användbar sammanställning av ”resultatet” från workshopen att använda till sitt fortsatta arbete?

Syftet med det här projektet är inte att ta fram ett workshopmaterial utan att bidra med kunskap, nya ögon och idéer som Region Skåne kan ta med sig vid en utveckling av ett digitalt workshopmaterial.

Uppdragsgivare Region Skåne
Förkunskaper Vi söker dig som läser Informationsarkitektprogrammet, Informations- och kommunikationsteknik, Digital Design eller en för annan projektet relevant utbildning.
Omfattning Uppdraget är utformat för 2 studenter och omfattar 10–20 timmar som fördelas fritt under ungefär en månad från det att uppdraget påbörjats.
Plats Distans
Kontaktperson

Malin Planander
malin@miljobron.se
0732-75 04 29