Examensarbete

Komposterbara material till blomdekorationer

Verksamhet

Svenska Kyrkan är en mötesplats som driver ett aktivt arbete för människor baserat på kristna värderingar. Svenska kyrkan har aktiviterer både i Sverige och över hela världen med ett stort humanistiskt fokus, men har även en viktig roll när det kommer till många svenska traditioner. Dop, bröllop och begravningar är några av de största traditionerna bland de nästan 6 miljoner medlemmarna.

Den sociala hållbarheten är en av Svenska kyrkans hjärtefråga, med humanitära insatser både lokalt och internationellt. Men det världsråd som svenska kyrkan är en del av har sedan 80-talet drivit frågan om skapelsens integritet och med det även satt fokus på naturens välmående.

Uppgift

En stor miljöutmaning för Svenska kyrkan är de mängder plast som uppstår vid de många begravningar som arrangeras årligen. Nästan 75 % av alla som avlider får en begravningsceremoni genom Svenska kyrkan. Som stomme i begravningskransar och blomsterarrangemang till begravningarna används i huvudsak materialet oasis, en produkt baserat hela och hållet på fossil plast. Utan oasis skulle större delen av arrangemangen vara komposterbar, men i nuläget kräver kompostering alldeles för mycket manuellt arbete då blommor och bindmaterial måste separeras manuellt. Som en del i miljöarbetet vill Svenska kyrkan hitta en lösning för att hela arrangemangen ska kunna komposteras istället för att läggas på deponi.

Användningsområdet för oasis är stort. Materialet används inte bara vid begravningar utan vid alla möjliga typer av evenemang där blomsterarrangemang finns; vid fester, mässor och idrottsevenemang, men även i privata hushåll. Oasis har unika egenskaper och produkten har så gott som hela marknaden utan konkurrens. Att hitta ett fossilfritt alternativ kan därför göra stor skillnad ur miljösynpunkt.

Det här projektet syftar därför till att undersöka vad det kan finnas för alternativa lösningar för blomsterarrangemangen som underlättar kompostering. Finns det idag några organiska och nedbrytbara material, kommersiella såväl som på forskningsbasis, som skulle kunna användas på liknande sätt som oasis? Vad skulle krävas av ett material för att det ska kunna användas på samma sätt som oasis i blomsterarrangemang? Skulle floristerna kunna binda och forma arrangemangen på något annat sätt som samtidigt håller arrangemangen fräscha under en längre tid? Hur ser miljöpåverkan från användningen av oasis ut idag och vilka miljövinster skulle kunna göras genom att hitta alternativa vägar?

Uppdragsgivare Svenska kyrkan
Förkunskaper Du läser en utbildning med goda kunskaper om material, till exempel maskinteknik med materialinriktning, produktutveckling eller liknande utbildning.
Omfattning Projektet genomförs som examensarbete på kandidat eller masternivå, 15 respektive 30 hp, Avgränsningar görs i samråd med handledare på skolan.
Plats Malmö
Kontaktperson

Helena Ensegård
helena.e@miljobron.se
0706-353925