Uppdrag

Kretsloppstänk kring vattenresurser

Verksamhet

Impression har nyligen köpt en gammal bondgård i Ljungbyhed och planerna för framtiden är stora. Det gamla lantbruket håller på att utvecklas till en ”idea farm” med bland annat musikstudio, kreativa workshops, retreat för näringsterapi, köksodling, kafé och mycket mera. Planen är att gården och verksamheten där ska utvecklas med ett genomgående hållbarhetstänk. Ta gärna en titt på videon om gården och planerna för dess utveckling.

Uppgift

Gården ska vara resurssmart på flera sätt, inte minst när det kommer till vatten. Uppdraget går ut på att kartlägga och föreslå lösningar som kan minska vattenanvändningen och återanvända gråvatten på gården. Vilka lösningar har andra testat och vilka fungerar bäst tillsammans i just det här fallet? Målet är att projektet ska ge konkreta förslag på lösningar
som kan implementeras gården. Några förslag att undersöka närmare är t.ex. system för att skörda regnvatten och toaletter där vatten inte används. De olika lösningarnas för- och nackdelar ska sammanfattas och ett förslag på helhetslösning ska presenteras.

Uppdragsgivare Impression
Förkunskaper Vi söker dig/er som läser miljöteknik, ekosystemteknik, miljövetenskap eller liknande utbildning.
Omfattning Uppdraget är utformat för två studenter och omfattar 10–20 timmar som fördelas fritt under en månad från det att uppdraget påbörjats. Det kan även utföras som kursprojekt inom ramen för kursen industriellt miljöarbete.
Plats Ljungbyhed
Kontaktperson

Madeleine Brask
madeleine@miljobron.se
0701-91 71 41

Övrig information

Uppdragsgivare erbjuder reseersättning.