Examensarbete, Praktik/VFU

Lakvattnets påverkan på skogen

Undersök hur träden i skogen runt Hyllstofta avfallsanläggning påverkas av bevattningen från Nårabs reningsverk.

Verksamhet

Norra Åsbo Renhållnings AB, också kallat Nårab, är ett kommunalt bolag som sköter renhållningen i Klippans, Perstorps och Örkelljunga kommun. Företaget har hand om allt inom insamling av avfall från hushåll och industrier, men även arbetet på avfallsanläggningen i Hyllstofta och skötsel av återvinningscentraler i området.

Uppgift

Allt lakvatten och förorenat ytvatten som bildas på Hyllstofta avfallsanläggning hanteras i företagets reningsanläggning. Anläggningen består av lakvattendammar, förluftning, ett reningsverk av SBR typ (Satsvis Biologisk Rening) och uppsamlingsdammar för renat lakvatten. Reningsverket är primärt byggt för kväverening men även vissa metaller och COD tas bort genom fällning i reaktorn. Det renade vattnet sprids därefter för bevattning av den skog som Nårab har planterat runtom anläggningen. Skogen består av hybridasp, björk, salix och blandad lövskog. I början av 2000-talet gjordes en undersökning av hur skogen påverkas av bevattningen. Då det var länge sedan den undersökningen gjordes så vill Nårab ta reda på hur det ser ut idag och om det har skett någon förändring under de senaste åren. Projektet syftar till att se till nuvarande bevattningssystem samt vattnets sammansättning och undersöka hur de olika trädslagen i området påverkas av bevattningen från dammarna.

Beroende på utbildningsbakgrund och tidsramar kan arbetet även utökas genom att inkludera en av två följande uppgifter:

  • En undersökning av bevattningens påverkan på den biologiska mångfalden i området. Hur påverkas de nyckelarter, som ger indikation på status för den biologiska mångfalden i skogen, av det bevattningssystem som företaget använder idag?
  • Utveckla ett förslag på hur en optimal bevattning av skogen kan utformas. Hur bör spridarna placeras över området? Hur ofta ska spridarna köras? Hur länge ska spridarna vara igång per tillfälle och vilken intensitet ska bevattningen ha?
Uppdragsgivare Nårab
Förkunskaper Vi söker dig som läser Biologi, Ekosystemteknik eller Miljövetenskap.
Omfattning Projektet genomförs som kandidat- eller masterarbete beroende på val av avgränsningar alternativt som praktik eller ingenjörsinriktad yrkesträning på 15 hp.
Plats Hyllstofta
Kontaktperson

Helena Ensegård
helena.e@miljobron.se
0706-35 39 25

Övrig information

Uppdragsgivaren erbjuder reseersättning för resor med kollektivtrafiken inom Skåne.