Examensarbete

Laststyrning för fjärrvärmesystem

Ekonomisk och teknisk modellering av värmelaststyrning för fastigheter samt analys av möjligheterna att använda laststyrning i praktiken.

Verksamhet

Energy Opticon AB är ett internationellt ledande företag för utveckling och leveranser av specialprogramvaran Energy Optima 3 till energiföretag. Programvaran innehåller prognoser för energiförbrukningar, optimering av energiproduktion och elhandel. Användande av programvaran resulterar oftast i betydande förbättringar i ekonomi och miljö. Energy Optima 3 är ett välkänt begrepp i branschen i stora delar av Europa, och är installerat hos ett stort antal energiföretag i Sverige, Danmark, Finland, Tyskland, Schweiz, Polen och Frankrike. Företaget, vars huvudkontor finns på Ideon Science Park i Lund, har mångårig erfarenhet av att ta emot examensarbetare.

Uppgift

Examensarbetet går ut på att analysera:

  • Principerna för ekonomisk och teknisk modellering av laststyrning, t.ex för fastigheter.
  • Teknisk och ekonomisk potential för laststyrning i fjärrvärmenät.
  • Möjligheterna att hantera laststyrning i Energy Optima 3.
  • Möjligheterna att använda laststyrning i praktiken.

Inom ramen för examensarbetet kommer litteraturstudier samt praktiska övningar att genomförs. Företaget tillhandahåller handledning inom ekonomisk modelleringsmetod, programvara för modellering och optimering samt praktiska testfall.

Slutgiltiga avgränsningar görs i samråd med handledare på skolan samt kontaktperson på företaget. Både student och företag ska vara medvetna om att relevant akademisk förankring ska tillämpas i arbetet.

 

 

Uppdragsgivare Energy Opticon AB
Förkunskaper Vi söker dig med mycket goda kunskaper inom energiteknik samt tillräcklig nivå på datorkompetens och programvara (t ex Matlab och Excel). Du bör även ha intresse för samt samt förmåga till matematisk modellering av energiprocesser.
Omfattning Examensarbete för 1-2 studenter på masternivå, 30 hp.
Plats Lund
Kontaktperson

Malin Planander
malin@miljobron.se
0732-75 04 29

Övrig information

Företaget söker dig som matchar företagets grundvärderingar: Vara en team-player, ta ansvar för resultat, vara öppen och rättfram, vara positiv och vänlig, ta initiativ, sträva efter kompetens och struktur samt vara serviceinriktad.