Uppdrag

Hållbar design med marint tema

Hur skulle ett interaktiv och kreativt marint center se ut invändigt? Vad är viktigt att tänka på när det gäller inkluderande funktionell och hållbar design?

Verksamhet

Marint center Lommabukten vill skapa en inspirerande och lärande miljö kring det marina livet. Lokalen finns redan och planen är att det fysiska centret ska byggas under 2022 och stå klart så att centret kan öppnas vid årsskiftet 2022/2023.  I nuläget sker arbete med att utforma olika delar av verksamheten inför den dagen centret står klart i Lomma hamn.

Centret har fyra inriktningar – kunskap, natur, kultur och restaurang. Centret ska fungera som ett kunskapscenter där barn och ungdomar lär sig om vår marina närmiljö. Verksamheten ska även öka allmänhetens intresse för kommunens marina naturvärde samt att berätta om Lommas kultur och historia. I byggnaden ska därtill finnas en restaurang och en kiosk som drivs som en separat affärsrörelse medan resten av det marina centret drivs som en ideell förening. Lokalen som är på 150m2 kommer under sommarsäsongen att ha störts fokus på restaurang och kiosk verksamheten medan under resterande delen av året användas delvis för fler aktiviteter som till exempel pedagogiska och lärande moment.

Marint center Lommabukten hoppas kunna skapa samarbeten med till exempel Marint kunskapscenter i Malmö och fungera som ett förlängt klassrum där kommunens elever och klasser kan undervisas i lokalen. Det finns stor förhoppning om att centret ska ha interaktiva inslag och film. Ett exempel är en undervattenskamera som gör att man kan beskåda det marina undervattenslivet live på en bildskärm i centret.

Uppgift

Snart ska lokalen renoveras och bli till ett nytt marint center/restaurang. För att centret ska kunna ge en helhetsupplevelse till dess besökare behövs en genomtänkt och inspirerande inomhusmiljö med havstema. I nuläget är tanken att lokalen ska kunna fungera som en restaurang under de varmaste sommarmånaderna medan det ska kunna bedrivas delvis andra aktiviteter och utställningar resterande del av året. Det här projekt går ut på att ”barinstorma” och utveckla idéer för interiörens arkitektoniska form och finna en lösning där lokalen kan fungera både som restaurang och marint centrum.

Förväntan är att projektet ska leda till skisser och förslag på utveckling av centrets inomhusmiljö.  Centrets interiör får gärna designas med hållbarhet i fokus.

Hur skulle ett interaktiv och kreativt marint center se ut invändigt? Vad är viktigt att tänka på när det gäller inkluderande funktionell - och hållbardesign?

Uppdragsgivare Marint center Lommabukten
Förkunskaper Uppdrag av arkitektstudenter eller liknande utbildning
Omfattning Uppdraget är utformat för 1-2 studenter och omfattar 10–20 timmar som fördelas fritt under ungefär en månad från det att uppdraget påbörjats.
Plats Lomma
Kontaktperson

Frida Hansson
frida@miljobron.se
0760345141

Övrig information

Reseersättning inom Skåne