Examensarbete

Metod för växthusgasbalans för äppelodlingar

Hur beräknar man en växthusgasbalans för en äppelodling där koldioxid binds i trädens biomassa och utsläpp sker genom transporter, maskinanvändning och gödsel?

Verksamhet

Kiviks Musteri AB är ett familjeägt dryckesföretag på Österlen som förädlar frukt, grönsaker och bär till bland annat äppelmust, juice, cider, puré och soppor.  Verksamheten har en lång historia med fyra generationers samlade kunskap i ryggen om hur frukt och bär bäst hanteras för att bevara det nyttiga och den nyskördade smaken. Musteriets anor sträcker sig tillbaka till 1888 då de första äppelträden planterades av Henric Åkesson på den plats som skulle komma att bli Kiviks Musteri. Idag är Kiviks Musteri ett välkänt livsmedelsföretag och ett populärt besöksmål. Läs mer på Kiviks Musteris hemsida.

Uppgift

Kiviks Musteri strävar efter att deras verksamhet ska påverka miljön så lite som möjligt, i allt från råvaruhantering till färdig förpackning. Företaget innehar en rad certifieringar, exempelvis Fairtrade, KRAV och ISO 14001 vilka innebär att miljöarbetet genomsyrar den dagliga verksamheten och det sker en ständig strävan av att förbättras.

Klimatfrågan diskuteras nu, kanske mer än någonsin tidigare, och Kiviks Musteri vill bidra till en positiv utveckling även inom detta område. Inom ramen för verksamheten finns dels en produktion som kräver energi och transporter, dels egna odlingar med mer än 100 000 äppelträd som bara genom att stå där binder koldioxid. Det här projektet syftar till att med utgångspunkt i den senaste forskningen och tidigare studier ta fram en metod till Kiviks Musteri kring hur de kan beräkna en växthusgasbalans för sina äppelodlingar. I metoden ska hänsyn tas till odlingarnas förmåga att lagra koldioxid i trädens biomassa samt de växthusgasutsläpp som sker i samband med odlingarna, exempelvis användning av gödselmedel, transporter till och från odlingarna samt maskinanvändning inom odlingarna.

Slutgiltiga avgränsningar görs i samråd med handledare på skolan samt kontaktperson på företaget. Både student och företag ska vara medvetna om att relevant akademisk förankring ska tillämpas i arbetet.

Uppdragsgivare Kiviks Musteri AB
Förkunskaper Vi söker dig som läser Ekosystemteknik, Tillämpad klimatstrategi eller annan för projektet relevant utbildning.
Omfattning Examensarbete på masternivå, 30 hp
Plats Kivik
Kontaktperson

Malin Planander
malin@miljobron.se
0732-750429