Examensarbete

Metodutveckling - klimatbelastning för en dryckesproducent

Utveckla en metod för att beräkna klimatbelastningen från en dryckesproducent.

Verksamhet

Kiviks Musteri AB är ett familjeägt dryckesföretag på Österlen som förädlar frukt, grönsaker och bär till bland annat äppelmust, juice, cider, puré och soppor.  Verksamheten har en lång historia med fyra generationers samlade kunskap i ryggen om hur frukt och bär bäst hanteras för att bevara det nyttiga och den nyskördade smaken. Musteriets anor sträcker sig tillbaka till 1888 då de första äppelträden planterades av Henric Åkesson på den plats som skulle komma att bli Kiviks Musteri. Idag är Kiviks Musteri ett välkänt livsmedelsföretag och ett populärt besöksmål. Läs mer på Kiviks Musteris hemsida.

Uppgift

Kiviks Musteri strävar efter att deras verksamhet ska påverka miljön så lite som möjligt, i allt från råvaruhantering till färdig förpackning. Företaget innehar en rad certifieringar, exempelvis Fairtrade, KRAV och ISO 14001 vilka innebär att miljöarbetet genomsyrar den dagliga verksamheten och det sker en ständig strävan av att förbättras.

Klimatfrågan diskuteras nu, kanske mer än någonsin tidigare, och Kiviks Musteri vill bidra till en positiv utveckling även inom detta område. Inom ramen för verksamheten finns dels en produktion som kräver energi och transporter, dels egna odlingar med mer än 100 000 äppelträd som bara genom att stå där binder koldioxid.

Kiviks Musteri är väldigt intresserade av att få en ökad kunskap om hur de som företag påverkar klimatet och söker studenter som kan hjälpa dem att utveckla en metod för hur de kan beräkna sin klimatbelastning. Fokus ligger på företaget och den produktion som sker då äppelodlingarna med tillhörande parametrar (användning av gödselmedel, maskinanvändning inom odlingarna och transporter till och från odlingarna) ingår i ett annat separat projekt. Det här projektet ska ha sin utgångspunkt i den senaste forskningen samt redan etablerade metoder för att beräkna klimatpåverkan från producerande företag. Exempel på faktorer som ska tas i beaktande är transporter, inköp, uppvärmning/kylning, elförbrukning mm. Ett stort fokus ska läggas på att den föreslagna metoden ska vara så lätt att använda som möjligt för företaget.

Slutgiltiga avgränsningar och gränsdragningar görs i samråd med handledare på skolan samt kontaktperson på företaget. Det bör tydligt framgå i rapporten vilka avgränsningar som gjorts och en diskussion kring hur de påverkar resultatet ska även föras. Både student och företag ska vara medvetna om att relevant akademisk förankring ska tillämpas i arbetet.

Uppdragsgivare Kiviks Musteri AB
Förkunskaper Vi söker dig som läser Ekosystemteknik, Tillämpad klimatstrategi eller annan för projektet relevant utbildning
Omfattning Examensarbete på masternivå, 30 hp
Plats Kivik
Kontaktperson

Malin Planander
malin@miljobron.se
0732-750429