Uppdrag

Omvärldsanalys - kan ozonvatten ersätta kemikalier?

Undersök om det finns några studier/försök då ozonvatten har ersatt kemikalier vid städning.

Verksamhet

Högevall är en unik anläggning med äventyrsbad, tävlingsbassäng med 10-meters hopptorn, 50-meters träningsbassäng samt 2 undervisningsbassänger. Anläggningen har cirka 9000 besök/vecka, ett 15-tal föreningar har sin verksamhet här och ett 20-tal skolor nyttjar Högevall för skolsim. I anläggningen ingår också idrottshallen med 2 000 publikplatser.

Uppgift

Sedan ett år tillbaka har Högevall testat att, vid städning, ersätta kemikalier med ozonvatten i vissa avgränsade utrymmen på anläggningen. Ozonvatten tillverkas genom att tillsätta extra syre till vanligt kranvatten vilket genererar molekylen H3O. Metoden är inte ny utan har använts i många andra sammanhang men Högevall är den första stora badanläggningen i Sverige som bestämt sig för att testa metoden.

Ozonvattnet tillverkas på plats och förhoppningen är att på sikt kunna få ner kemikalieförbrukningen som i dagsläget uppgår till cirka 1 ton/år. Att ersätta kemikalierna med ozonvatten skulle även ha andra positiva effekter såsom en förbättrad arbetsmiljö för de som utför städningen samt möjlighet att öka städfrekvensen då man kan städa medan badgästerna är på plats.

Syftet med uppdraget är att göra en omvärldsanalys för att kartlägga om det finns någon forskning på området och om det har gjorts några tester/analyser som har verifierat att städning med ozonvatten uppnår samma ”renhet” som städning med kemikalier. Uppdraget innebär även att kartlägga om det finns andra liknande anläggningar där ozonvatten har ersatt kemikalierna vid städning.

Uppdragsgivare Högevall
Förkunskaper Vi söker dig som läser en teknisk eller naturvetenskaplig utbildning
Omfattning Uppdraget är utformat för 1-2 studenter och omfattar 10–20 timmar som fördelas fritt under ungefär en månad från det att uppdraget påbörjats.
Plats Lund
Kontaktperson

Malin Planander
malin@miljobron.se
0732-750429

Övrig information

Reseersättning med kollektivtrafik inom Skåne