Uppdrag

Omvärldsanalys - solceller

Undersök vilka solcellstekniker som finns på marknaden, för- och nackdelar med dessa samt hur teknikutvecklingen ser ut i stora drag.

Verksamhet

Melin Förvaltnings AB bildades 1983 och ägs sedan dess av familjen Melin. Företaget är ett mycket välkänt och välrenommerat fastighetsbolag i Ängelholm och har idag 12 anställda som ansvarar för fastighetsunderhåll och som hjälps åt att ge hyresgästerna en bra boendeservice. Bolaget och dess dotterbolag äger och förvaltar knappt 1000 lägenheter och 17 000 m² lokaler i centrala Ängelholm. Lokalerna utgörs främst av butikslokaler, vårdcentraler och skolbyggnader.

Företaget har antagit en strategiplan som lägger stort fokus på hållbarhet ur olika aspekter, bland annat ska man sträva mot att erbjuda bostäder och lokaler som förvaltas med minsta möjliga miljöpåverkan, agera på ett miljöriktigt sätt samt minska resursutnyttjandet från fastigheterna. Melin Förvaltning ska även sträva efter trygga bostadsområden, en stabil och trygg arbetsmiljö för medarbetarna samt att genom god ekonomisk utveckling skapa möjligheter till ytterligare investeringar inom hållbarhet.

Uppgift

Melin Förvaltning har funderat på om solceller skulle kunna vara en väg att gå för att bli mer självförsörjande på el och söker nu studenter som kan hjälpa dem att göra en omvärldsanalys av de olika solcellstekniker som finns på marknaden, för och nackdelar med dessa samt hur teknikutvecklingen ser ut i stora drag.

I uppdraget ingår även att göra en översiktlig scanning för att se om det finns någon annan hyresfastighet i Sverige som helt försörjs av solceller och där man alltså också förser hyresgästerna med solel.

Uppdragsgivare Melin Förvaltnings AB
Förkunskaper Vi söker dig som har kunskap om samt intresse för energifrågor
Omfattning Uppdraget är utformat för två studenter och omfattar 10–20 timmar som fördelas fritt under en månad från det att uppdraget påbörjats.
Plats Ängelholm
Kontaktperson

Malin Planander
malin@miljobron.se
0732-750429