Kursprojekt

Rädda maten - vilka är effekterna?

Undersök vilken skillnad det gör för miljön om vi tar tillvara på den maten som slängs i butikerna istället för att producera nya råvaror.

Verksamhet

Vad händer med den felfria men krokiga moroten som lämnas kvar i butiken medan de raka morötterna plockas ned i kundkorgarna? Det är något som grundaren till Allemansrätten.online har frågat sig. Allemansrätten kom till inom ramen för projektet Rescued Food, tillsammans med Visionsfonden och Helsingborgs stad, för att stoppa matsvinnet i våra butiker. Konceptet bygger på att ta tillvara på all den mat som längs i butikledet och istället laga färdiga rätter som konsumenter kan köpa som en färdig lunchlåda ”to go” på väg till jobbet, eller genom en matkasse med färdiga måltider för hela familjen. Ett annat syfte med projektet är även att lyfta problematiken med matsvinnet och uppmuntra flera till att tänka om kring hur vi hanterar våra livsmedel.

Allemansrätten drivs gemensamt av journalisten, skribenten och kommunikatören Pernilla och gastronomistudenten Maia och från deras kök i Helsingborg går projektet in i skarpt läge i början av 2019.

Uppgift

Att ta tillvara på maten innan det blir till ett oätligt avfall är ju självklart ett bra initiativ och det går helt i enlighet med EU:s avfallsdirekttiv. Men Allemansrätten.online är nyfikna på hur bra det faktiskt är ur ett miljöperspektiv. Tanken med projektet är att undersöka vilka miljöeffekter det får att minska matsvinnet genom att laga och sälja matlådor på de råvaror som butikerna annars skulle slänga.

Projektet syftar till att studera ett fåtal recept, t ex en broccolisoppa, en gulashgryta och en laxbowl, och ta reda på vilken miljöpåverkan som uppstår vid produktion av de råvaror som används i recepten. Finns det några typer av livsmedel som är ”viktigare” att ta tillvara än andra sett till miljöpåverkan vid produktion? Vilka faktorer är viktigast att ta hänsyn till vid bedömningen av miljöpåverkan?

Därutöver ska en litteraturstudie även göras för att undersöka potentialen att ta tillvara på den mat som slängs. Hur mycket matavfall är det som uppkommer i butiksledet i Sverige och hur mycket av detta bedöms vara matsvinn, d v s sådant som egentligen skulle kunna ätas? Utifrån resultaten av såväl miljöeffekterna som potentialen ska en grov uppskattning göras av hur stor skillnad det gör att ta tillvara på matsvinnet.

Uppdragsgivare Allemansrätten.online
Förkunskaper Projektet genomförs inom kursen Industriell miljöekonomi.
Omfattning Kursprojekt, ca 5 veckor
Plats Helsingborg
Kontaktperson

Helena Ensegård
helena.e@miljobron.se
0706-35 39 25

Övrig information

Uppdragsgivaren ersätter resor med kollektivtrafik i Skåne som görs inom ramen för projektet.