Kursprojekt

Sätt träkonstruktioner i sin rätta miljö

Hjälp konstruktionsföretaget Utform att utveckla sitt arbete med visualisering av sina produkter och visuell kommunikation.

Verksamhet

Med sitt ursprung i skogen har Utform länge arbetat för att erbjuda lättillgängligt uteliv för alla och genom sina robusta träprodukter skapar de utemiljöer där skogen får ta plats. Utform skapar produkter som uppmuntrar till aktivitet och rekreation utomhus. De erbjuder lekplatser och utegym till stadsmiljön och allt du kan tänka dig till naturområdena utanför staden, såsom tillgänglighetsleder, vindskydd, eldstäder, skyltar och informationstavlor, sopstationer och toaletter för vandringsleder och strövområden – allt i trä för att smälta in i naturen.

Till sina ordinarie produktkollektioner väljer Utform själva ut sitt virke från de sydvenska skogarna och huvudparten av produkterna är gjorda i lärk och ek. De anlitar sedan lokala snickerier som tillverkar produkterna och kunderna anlitar i sin tur företag som utför själva installationen. Kunderna är främst kommuner, länsstyrelser och stora byggföretag. För att möta efterfrågan från kunderna har Utform även börjat erbjuda ett sortiment som man kallar ”Urban lek”. Utform är återförsäljare till en tillverkare i Polen.

Utform är en del av PEAB-koncernen och har sin utgångspunkt på PEAB Center i Malmö, en miljö där de rör sig tillsammans med många andra bygg- och anläggningsverksamheter inom koncernen.

Uppgift

Utform vill stärka sin kommunikation gentemot potentiella kunder och andra intressenter. Bland annat vill företaget hitta ett sätt att på ett smidigare sätt kunna visa upp och förmedla känslan med sina produkter till sina kunder. Ett sätt att göra det är genom mockups där Utform kan sätta in sina olika produkter i bilder eller illustrationer av den miljö som kunden vill installera till exempel en lekplats eller ett utegym i. Utform är nyfikna på att undersöka hur de kan använda sig av visualisering av sina produkter i dialogen med sina kunder och i övrig kommunikation.

I det här projektet kommer ni att utveckla en plan för hur Utform kan förmedla känslan i sina produkter genom visuell kommunikation och genom att på ett tydligt sätt lyfta fram företagets core values i den digitala kommunikationen. Projektet kommer dessutom att dyka djupare i hur företaget på ett flexibelt sätt kan lyfta fram sina egna produkter, på hemsidan, vid säljmöten och i marknadsföring.

Uppdragsgivare Utform (PEAB)
Förkunskaper Du läser Strategisk kommunikation.
Omfattning Projektet görs inom ramen för kursen Kommunikationsdesign i digitala landskap.
Plats Malmö
Kontaktperson

Helena Ensegård
helena.e@miljobron.se
0706-353925