Uppdrag

Återvinning av plast - vilka vägar finns?

Verksamhet

Sematron arbetar med vakuumformning och plastbearbetning. Kunderna kommer från olika branscher och produkterna som tillverkas är allt från tråg som används för att skydda organ vid organdonation till komponenter för tillverkningsmaskiner eller antenner.

Enkelt förklarat så fungerar vakuumformning genom att en plastskiva sätts fast i en maskin som värmer upp plasten till den mjuknar. Därefter pressas ett formverktyg mot den mjuka skivan. Formverktyget har många avluftningskanaler vilka gör att plasten kan sugas fast och formas efter verktygets form med hjälp av vakuumteknik. När plasten antagit rätt form kyls den ner och efterbearbetas genom t.ex. sågning eller fräsning.

Förutom att forma plast bearbetar Sematron även kolfiberprodukter.

Uppgift

Vid tillverkning av plastdetaljer uppstår en del spill. Restmaterialet sorteras, mals ner och återvinns antingen direkt i den egna produktionen eller skickas tillbaka till råvaruleverantöreren som ofta kan göra nya plastskivor av granulaten. Den plasttyp som återanvänds i störst utsträckning är ABS, men ett par av de andra plasterna är inte lika lätta att återanvända. I projektet kommer fokus att ligga på två av dessa: polyetentereftalat-glycol (PETG) och termoplastisk elast (TPE). De har olika egenskaper som i sin tur gör att utmaningarna för återanvändning skiljer sig åt.

PETG är en form av PET. PET känner många igen från PET-flaskor och för dessa har man redan lyckats skapa ett cirkulärt flöde. Genom pantsystemet och produktens rena materialsammansättning kan en flaska av PET gå in i materialflödet och återskapas till en ny PET-flaska, men PET används även inom industrin och där är återvinningen inte alls lika stor. En anledning till detta är att modifierade varianter ofta används. PETG är en modifierad PET och frågan är vilka vägar för återanvändning eller återanvändning som finns för just denna variant.

TPE är en gummiliknande plast och är, som namnet avslöjar en, termoplast som kan smältas ner och återvinnas många gånger utan att egenskaperna förändras. Går det att hitta nya användningsområden som också skapar ekonomiska incitament för att återvinna TPE?

I projektet kommer ni ha kontakt med Sematron, leverantörer och återvinningsaktörer för att identifiera återvinnings-/återanvändningsmöjligheter och utvärdera deras potential. Resultatet presenteras i en kort rapport samt vid en muntlig presentation för företaget.

Uppdragsgivare Sematron
Förkunskaper Vi söker dig som är intresserad av miljö- och hållbarhetsfrågor.
Omfattning Uppdraget är utformat för två studenter och omfattar 10–20 timmar som fördelas fritt under en månad från det att uppdraget påbörjats.
Plats Arlöv
Kontaktperson

Madeleine Brask
madeleine@miljobron.se
0701-91 71 41

Övrig information

Uppdragsgivaren ersätter resor gjorda med kollektivtrafiken inom Skåne.