Examensarbete

Simulering av oplanerade driftavbrott för kraftverk

Energy Opticon, ett internationellt ledande företag inom energibranschen, söker examensarbetare för simulering och analys av oplanerade driftavbrott för kraftverk.

Verksamhet

Energy Opticon AB är ett internationellt ledande företag för utveckling och leveranser av specialprogramvaran Energy Optima 3 till energiföretag. Programvaran innehåller prognoser för energiförbrukningar, optimering av energiproduktion och elhandel. Användande av programvaran resulterar oftast i betydande förbättringar i ekonomi och miljö. Energy Optima 3 är ett välkänt begrepp i branschen i stora delar av Europa, och är installerat hos ett stort antal energiföretag i Sverige, Danmark, Finland, Tyskland, Schweiz, Polen och Frankrike. Företaget, vars huvudkontor finns på Ideon Science Park i Lund, har mångårig erfarenhet av att ta emot examensarbetare.

Uppgift

Examensarbetet går ut på att analysera:

  • Vilka parametrar som påverkar oplanerade driftavbrott för kraftverk.
  • Statistiska modeller för att simulera oplanerade driftavbrott för kraftverk.
  • Hur modeller för oplanerade driftavbrott kan användas i Energy Optima 3

Inom ramen för examensarbetet kommer litteraturstudier, intervjuer samt praktiska övningar att genomförs. Företaget tillhandahåller programvara för modellering och optimering samt praktiska testfall.

Slutgiltiga avgränsningar görs i samråd med handledare på skolan samt kontaktperson på företaget. Både student och företag ska vara medvetna om att relevant akademisk förankring ska tillämpas i arbetet.

 

 

Uppdragsgivare Energy Opticon AB
Förkunskaper Vi söker dig med goda kunskaper i matematisk statistik, energiteknik och matematisk modellering av energiprocesser. Du bör även ha tillräcklig nivå på datorkompetens och programvara, exempelvis Matlab och Excel.
Omfattning Examensarbete för 1-2 studenter på masternivå, 30 hp.
Plats Lund
Kontaktperson

Malin Planander
malin@miljobron.se
0732-75 04 29

Övrig information

Företaget söker dig som matchar företagets grundvärderingar: Vara en team-player, ta ansvar för resultat, vara öppen och rättfram, vara positiv och vänlig, ta initiativ, sträva efter kompetens och struktur samt vara serviceinriktad.