Examensarbete

Skapa en cirkulär livscykel för SUP-brädor

I projektet ska det utredas hur man på bästa sätt kan ta tillvara materialen från brädorna den dagen de når end-of-life

Verksamhet

Yster SUP tillverkar Stand Up Paddle boards (SUP-brädor) för nordliga vatten. Grundaren Per Vallbo såg att det på marknaden saknades modeller som fungerar i nordiska förhållanden. Därför tog han beslutet att själv utforma brädor med rätt egenskaper och lanserade första exemplaret 2016. Yster SUP tillverkar både hårda och upplåsbara brädor.

Yster SUP eftersträvar att jobba så mycket som möjligt med hållbarhet och försöker hela tiden se till hur de kan minska sin miljöpåverkan. De försöker i möjligaste mån reparera skadade brädor och har numera som en del av sin webshop begagnade brädor till försäljning. Företaget är dessutom noga i valet av material för att minimera miljöpåverkan, utan att för den delen ge avkall på kvalité och precision i designen. Därtill är allt trä som används FSC-certifierat och företaget klimatkompenserar för transporter.

Uppgift

Grundaren Per Vallbo har länge haft en förhoppning om att på ett bättre sätt ta tillvara brädorna vid den tidpunkt de anses vara förbrukade. Brädor som är uppblåsbara är gjorda Polyvinylkorid (PVC).

Yster SUP tillverkar även hårda brädor som bland annat innehåller epoxi, eps, kolfibrer, glasfibrer och trä. Dessa brädor kan i större uträckning bli reparerade och här tas mycket av materialet om hand och används för nya ändamål och produkter. Däremot finns det en utmaning gällande återanvändningen av materialmixen.

Yster SUP vill få undersökt hur man kan möjliggöra en cirkulär livscykel av deras brädor.

I projektet ska det utredas hur man på bästa sätt kan ta tillvara materialen från brädorna den dagen de når end-of-life. Vad finns det för möjligheter och hinder i att återvinna PVC och glasfiber/kolfiber/trälaminering? Vad krävs det rent mekaniskt och vad finns det för aktörer som Yster SUP kan samarbeta med för att göra det möjligt?

Uppdragsgivare Yster SUP
Förkunskaper Industriell ekonomi eller likvärdiga mastersutbildningar så som Environmental Management and Policy
Omfattning Examensarbete 30hp
Plats Malmö
Kontaktperson

Frida Hansson
frida@miljobron.se
0760345141