Kursprojekt

Vägen mot en fossilfri fordonsflotta

Verksamhet

MP EL utför elarbeten för företag och privatpersoner. Belysning, trygghetssystem, säkring av elsystem, installation av fiber och annan kommunikation samt installation och service av andra typer av elsystem är några av er tjänster som företaget erbjuder. Företaget verkar i hela västra Skåne, från Falsterbo till Kullaberg. Ungefär hälften av MP ELs kunder är hushåll och den andra hälften utgörs av framför allt serviceföretag, industrier och bostadsrättsföreningar. Företaget startade för 20 år sedan och har sedan dess växt till åtta anställda med sin utgångspunkt i Staffanstorps kommun.

Uppgift

MP EL funderar över att börja gå mot en fossilfri fordonsflotta. Inledningsvis har företaget börja titta på att köpa in en elbil, men det finns en oro gällande räckvidd och laddinfrastruktur som gör dem tveksamma till att byta ut alla bilar till elfordon. Över tid vill de välja fossilfria bilar vid nyinköp, något som görs ungefär var fjärde år. Då övergången därmed kommer att ta tid så ser företaget att det är viktigt att de börjar nu. Eftersom elbilsmarknaden ännu inte är mogen så är MP EL nyfikna på att veta mer om förutsättningarna för att minska de fossila drivmedlen i företagets fordonsflotta och se vilka alternativ som är bättre än de dieselbilar som företaget har idag.

Projektet går ut på att undersöka status för både elbilsystemet och andra fossilfria drivmedel i Skåne idag. Hur ser infrastrukturen ut för att ladda respektive tanka bilar som drivs av förnybara drivmedel? Hur står sig de bilar som finns på marknaden idag när det kommer till räckvidd? Vilken typ av bil är att föredra ur miljösynpunkt och vilka bilar är realistiska att satsa på i ett första steg? Utifrån resultaten ska rekommendationer ges för vilka fordonsalternativ som passar bäst för MP ELs typ av verksamhet.

Uppdragsgivare MPEL
Förkunskaper Du läser naturvetenskapligt program i miljövetenskap
Omfattning Projektet görs inom ramen för kursen Industriell miljöekonomi.
Plats Staffanstorp
Kontaktperson

Helena Ensegård
helena.e@miljobron.se
0706-353925