Vanliga frågor

Hur funkar ett projekt? Våra projekt utgår alltid från era behov. Vi börjar vår process med att sitta ner tillsammans med er och analysera era utmaningar framåt. Därefter hjälper vi er att bryta ner utmaningarna i uppgifter som studenter kan göra inom ramen för, eller vid sidan av, sina studier. Kanske vet ni exakt vad ni skulle vilja ha hjälpa med, kanske är ni öppna för förslag - oavsett hjälper vi gärna till. Vi formar studentprojekt  och rekryterar studenter med rätt kompetens för uppgiften, genom strategiska samarbeten med de ledande universiteten och högskolorna i Skåne har vi tillgång till otroligt mycket kunskap och kan rekrytera allt från företagsekonomer och ingenjörer till beteendevetare och biologer. Under hela projektet finns vi sedan med som extra stöd för både er som uppdragsgivare och för studenterna.

Vem kan starta ett projekt? För att kunna ta hjälp av Miljöbron Skåne måste ditt företag/organisation ha ett kontor i Skåne. Även ideella föreningar, sociala företag, organisationer och de kommuner som finansierar Miljöbron Skåne kan ta hjälp av föreningen.

Vad är ett projekt och funkar min idé som ett projekt? Vi arbetar med fyra olika projektformer: uppdrag, praktik/VFU, examensarbeten och kursprojekt. Du kan läsa mer om dem längre ner på sidan. Ta en titt på de aktuella projekten för att få en tydligare bild av vilka uppgifter studenter kan genomföra.

Projekttyper

Uppdrag

För lite mindre frågor och undersökningar är uppdrag en bra samarbetsform. En eller två studenter hjälper er att genomföra kortare arbetsuppgifter om ca 20 timmar per student. Studenterna arbetar ideellt i utbyte mot kontakter, referenser och lärande.

Examensarbete

Har ni en utforskande fråga eller ett problem som kräver en djupare genomlysning? Låt en student göra sitt examensarbete tillsammans med er! Examensarbeten går på djupet i en fråga och ger en ordentlig analys utifrån vetenskapliga ramar. Oftast skriver studenten sitt examensarbete under 10-20 veckor.

Praktik och VFU

Vill ni lära känna en student på djupet och få hjälp med lite större arbetsuppgifter? Då kan det vara lämpligt att ta hjälp av en praktikant. Praktikanten är på plats hos er på hel- eller deltid under 5 till 20 veckor.

Kursprojekt

Samarbeta direkt med en universitetskurs. Vi tycker det är onödigt att studenter gör grupparbeten med påhittade problem. Varför inte plocka in ert företags utmaning istället? Inom våra kursprojekt samarbetar vi med studentgrupper från många olika utbildningar och ämnen. Tydlig leverans och avgränsning i tid. Två till tio studenter samarbetar i mellan 4 till 20 veckor.

Vill du veta mer? Kontakta oss!

Maila skane@miljobron.se eller ring en av våra verksamhetsledare.